Dette er en aktuell problemstilling etter at Miljødirektoratet fastsatte en kvote på fem gauper i regionen . Vil et slikt tiltak sikre at målsettingen til forvaltningsplanen følges?

Som sauebonde og fylkesleder i TBS mener jeg svaret på dette spørsmålet er nei. Miljødirektoratet kan umulig forstå sin oppgave når et slikt tiltak settes ut i livet og en slik forvaltningsform der det legges opp til kappgang for å fylle kvota, uten å hensyn ta hvor disse bør tas ut.

Når Miljødirektoratet ikke hensyntar forvaltningsplanen som omhandler hvor det skal være familiegruppe-gauper og områder som det ikke skal etableres familiegruppe-gauper ved å åpne opp for kvotejakt, så må man kalle dette en feilslått strategi.

Det er på høy tid å tenke annerledes, der de interkommunale skadefellingslagene får en mer sentral rolle i forvaltningen av gaupe. Ved å benytte disse fagkompetente personene til målrettet regulering innenfor regionen vil det være mye større sannsynlighet i å oppnå målsettingen i forvaltningsplanen for region 8.

Det er med uro man registrerer at Miljødirektoratet ikke benytter de verktøy som finnes for å trygge beiteprioriterte områder på en mer forsvarlig måte. Formen direktoratet forvalter på forhindrer ikke familiegruppe-gauper å etablere seg i beiteprioriterte områder.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no