Jeg har noen tanker og kommentarer jeg ønsker å dele i forbindelse med MOWI sin nedleggelse av fabrikken sin i Jøkelfjord og hvilke konsekvenser det har for kommunens forhold til bedriften. Samtidig ser vi at tunge opposisjonspartier mener at det er viktig å straks tillate ny lakseoppdrett i Jøkelfjord uten noen ytterligere prosess.

MOWI viser med sine handlinger at de er kun interessert i å ha fiskeoppdrett i Kvænangen, og lite eller ingen virksomhet på land. Det er naturlig fordi det er dette som gir de høyeste inntektene til eierne av selskapet. For mange av oss innbyggere i Kvænangen er dette mot våre ønsker og intensjoner. Vi ønsker mest mulig virksomhet på land. For oss oppleves det slik at vi kun skal «få» ha merder og ikke de godene som følger av industri på land.

Når da MOWI tydelig viser at de ikke ønsker noen landbasert virksomhet i Kvænangen tvinger det oss som bor her til å tenke oss om. Det å tenke seg om for en kommune tar en god del tid, for alle skal få komme til orde og fremme sitt syn, før man vedtar en langtidsplan for hvordan vi sammen som kommune skal forvalte våre sjøområder. Vi har av og til samme interesser som MOWI og av og til motsatt interesse. Det vi kan slå fast med sikkerhet er at MOWI vil ha størst mulig frihet til å gjøre som de ønsker i fjorden. Samtidig er bedriftens mening og mål at eierne skal tjene mest mulig på kortest mulig tid.

Det å tenke seg om for en kommune tar en god del tid, for alle skal få komme til orde og fremme sitt syn før man vedtar en langtidsplan for hvordan vi sammen, som kommune, skal forvalte våre sjøområder. Selv synes jeg det er direkte utidig av MOWI å kritisere kommunen for dårlig næringspolitikk hver gang de ikke får det som de vil. Kommunen har tanke på også andre ting enn at eierne av MOWI skal tjene mest mulig. Dette er demokrati, og må ikke blandes sammen med ubesluttsomhet. Når folk er hørt og alle tenkbare konsekvenser er diskutert er man klar til å fatte en beslutning. Jeg mener det er galt å forhaste seg nå. MOWI og Kvænangen Høyre mener dette er dårlig næringspolitikk. Kvænangen Høyre mener endatil at det er et hevnmotiv som ligger bak. Ja, på seg selv kjenner man vel andre.

Selv mener jeg det er klokt å bruke noe tid på å tenke seg om og fatte en beslutning som står seg i minst ti år. Vi ser blant annet andre næringer øke i Jøkelfjord. De får negative konsekvenser av fiskeoppdrett der. Hvilken næring er viktigst? Disse svarene skal komme på bordet i en beslutningsprosess som alle som ønsker det skal være med på å påvirke. Ikke minst gjennom kommunevalget til høsten. Vi har også interesse av å samarbeide med våre nabokommuner om forvaltning av sjøarealet her. Dette gjør også at det blir forhastet å slippe til nye lokaliteter i Jøkelfjord.

Dette innlegget må ikke på noen måte oppfattes som kritikk av de som jobber for MOWI lokalt. De gjør en god jobb hver dag, og bidrar positivt i lokalsamfunnet. De har ikke noe av ansvaret for de strategiske beslutningene som MOWI fatter.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no