Som leder i KrF Troms har jeg noen synspunkter på Helse Nord og sykehus strukturen i Nord-Norge som har stor betydning for bosetting og trivsel, men ikke minst reiseavstander for pasientene. Det er dyrt å finansiere distriktspolitikk og folket i Nord skal ha de samme rettigheter som folket i resten av landet.

Tilgjengelighet og nærhet til tjenestene er viktig, men også akuttberedskap i en tid det er krig i Europa.

Vi sliter med stengte veier, usikrede tuneller og veioverbygginger mange plasser i landsdelen som skal sikre befolkningens bærekraft til et næringsgrunnlag og utvikling. Vi får 0,8 prosent av veibevilgningene til Troms. Finnmark får 0,4 og Nordland 2,4 prosent. Totalt 4 % til Nord-Norge.

Vi har store utfordringer med helsepersonell innenfor ulike helsetjenester, men det viser seg at de kommuner som har satset på desentralisert utdanning og kompetanseheving og jobbet strategisk med disse problematikker har klart seg godt. Derfor er desentralisert utdanning og et kompetansemiljø i distriktene viktig for bosetting og trivsel.

KrF i Troms støtter Narvik og Lofoten som stedsvalg for lokalsykehus på grunn av beliggenhet og beredskapssikkerheten i Nord. Vi trenger flere behandlingsplasser i psykiatrien og da har Helse- Nord styret truet med å legge ned DPS-ene i distriktene.

Hvordan kan dette forsvares ovenfor de som arbeider der og pasientene som får sin behandling og oppfølging? Mange med psykiske lidelser sliter også økonomisk, noen er minstepensjonister og har uføretrygd. Sentralisering er ikke et alternativ. Vi ser økning i vold, trusler, mistanke om æresdrap, vold i nære relasjoner, mobbing øker og barn og unge sliter med utenforskap i skolen. Kriminaliteten øker med rusmidler og svindel på nettet. I tillegg til seksuelle overgrep. Her e mange unge som trenger hjelp for sine traumer og annen helsehjelp.

Når skal de som sliter psykisk bli tatt på alvor?

Det er lange ventelister på traumebehandling. Vi trenger kompetansearbeidsplasser og en distriktspolitikk som favner om de viktige spesialist helsetjenester som allerede er oppbygd og kan vise til gode resultater. Her kan nevnes Viken senter i Bardu m.fl.

Vi trenger flere omsorgsboliger i distriktene, så ferdig behandlede pasienter kommer seg ut fra sykehusene. Staten må gå inn med tilskuddsmidler til dette, fritt sykehusvalg må på plass igjen. Hjemmesykepleien må styrkes da det er en ressursbesparende tjeneste, sammenlignet med å ligge på døgn opphold. Dette vil spare kommunene for store utgifter med fristbrudd.

Hvem taler de pårørende sin sak innen psykisk helsevern? Ut fra erfaringer sliter mange pårørende med et ansvar som de skulle vært foruten i dag. Men dessverre er mange pårørende så sliten at de ties til stillhet av mange årsaker.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no