Det er det som blir spørsmålet etter at Fylkesmannen i Troms onsdag la fram sitt forslag til ny kommunestruktur for fylket. Kartforslaget viste at det kun er to kommuner som Bård M. Pedersen og hans stab mener kan stå alene. Den ene er Balsfjord og den andre Skjervøy.

For resten er sammenslåing eneste gangbare medisin. Argumentene er velkjente etter flere måneder med reformarbeid. Pedersen mener, som Regjeringen, at et flertall av kommunene er for små og ressurssvake til å klare å stå alene i framtida. Kommuner som Kvænangen, Kåfjord og Storfjord trenger rett og slett en ektefelle, ikke bare en samarbeidspartner.

Reaksjonene er selvsagt gjentatte nei. Kåfjord vil ikke bli en del av Nordreisa, Storfjord sier kategorisk nei til Lyngen og Kvænangen vil ikke til Alta, slik Fylkesmannen foreslår. I alle fall er det status i dag. Spørsmålet er om tonene endrer seg nå. Realitetene er nemlig noe mer endret med at Fylkesmannen ikke følger de rådene folkeavstemmingene og spørreundersøkelsene har gitt.

Det er lov å minne om at folkemeningen i Kvænangen var soleklar. Et stort antall kvænangsværinger gikk til urnene for å markere et solid nei. Rett nok var dette et spørsmål som handlet om gidftemål sørover, men det er liten grunn til å tro på større lyst mot nord. I Kåfjord var spørreundersøkelsen klar og tydelig. De vil ha en selvstendig kommune, noe Ordføreren også bar videre og som på mange vis bidro til at et samarbeid over og langs Lyngenfjorden strandet. Så langt er det altså kun en som har sagt ja - ordføreren i Lyngen.

Dan Håvard Johnsen gikk hardt ut da hans kollega lekket Fylkesmannens forslag om å slå sammen Storfjord og Lyngen. Jentoft sa nei. Johnsen ja, og la til at det bør vurderes tvang. Den uttalelsen styrker neppe viljen til giftemål, og man kan nesten spørre om Johnsen var så krass for å forsikre soeg om at storfjordingene ikke vil ta i Lyngen med ildtang. Hans åpenlyse flørting med Tromsø de siste ukene, virker forvirrende - tvangsutspillet tatt i betraktning.

Framtid i Nord støtter ikke tvang. Flere av kommunene er for små og vil få problemer, men tvang er ikke løsningen. Det bør heller lokkes i større - og ikke minst lengre grad.

Men vi må bli langt bedre på samarbeid på alle vis om vi skal få slippe tvang.

Og tiden er kort.