De fleste vet at FrP er mot bompenger. Bilistene betaler allerede bilavgifter, årsavgifter og engangsavgifter, men mange politikere ser dessverre på bilen som en melkeku og har ingen skrupler med å pålegge bompenger på toppen. Enkelte partiers glede over å skattlegge bilistene blir ekstra synlige når de feirer at de stopper noen av FrPs planlagte bompengekutt. I opposisjon tapte vi i FrP alle slag, men i regjering begynner vi å vinne frem. Bompengeandelen i nye prosjekter var i 2013 på 40 %, mens den nå er nede i 30 %, vi har fått fjernet 7 bomprosjekter, og redusert takstene i mange flere, blant annet E18 i Vestfold som ble redusert fra opprinnelig 116 kr til 57 kr.

Fortsatt er mye ugjort, og dessverre taper vi også noen slag. Slik er det når vi er i mindretallsregjering, og derfor blir det også innført nye bomprosjekter. Men veksten i nye bomstasjoner er lavere nå enn det rødgrønn regjering planla, og eksempelvis vil bilistene i Nord-Norge nå betale 2 milliarder kroner mindre i bompenger enn hva det ville vært uten FrP i regjering.

FrP er eneste parti som kjemper mot bompenger, selv om jeg merker meg at enkelte andre partier forsøker å gi inntrykk av noe annet. Senterpartiet bruker mye tid på å kritisere at FrP ikke får nok gjennomslag, men hva gjør de selv? Da vi reduserte taksten til 57 kr på nevnte E18 i Vestfold var Sp på aktive på både TV2, blogger og med leserbrev og protesterte høylytt. Da vi ville legge ned bomprosjektet ved fv 545 i Hordaland, vedtok Sp og stortingsflertallet nye 2 år.

Det siste nye fra Sp kommer fra parlamentarisk leder og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad, som i replikkutveksling med meg på Stortinget 21.juni sa at Senterpartiet mener bompenger «er nødvendig for å få bygd en del av veiene og den jernbanen som vi skal i årene fremover». Mens FrP jobber for å redusere bompengebelastningen for bilisteneskal altså bompenger brukes også til å bygge jernbane om Sp får viljen. Det overrasker meg egentlig ikke, siden SP sammen med AP, SV og MDG i fjor fremmet forslag i Stortinget om kraftig økning i drivstoffavgiftene for å fase ut nye bensin/dieselbiler. Dette er avklaringer bilistene setter pris på, og lærdommen får være at dess større FrP blir ved valget, dess mer gjennomslag vil vi få for vår primærpolitikk. Når det kommer til bompenger er det dessverre FrP alene mot resten.

Roy Steffensen (Frp). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix