Syreskader er blitt en stor tannhelseutfordring. Den offentlige tannhelsetjenesten ser med bekymring på at stadig flere ungdommer får syreskader på tennene sine. Langvarig syrepåvirkning fra sure drikker fører til at tannemaljen blir myk og etses bort. Det er sure drikker som brus, iste, vann tilsatt smak og energidrikk som er de største synderne og hyppig inntak av slike syreholdige drikker øker faren for syreskader på tennene. Her er det viktig å være klar over at light-varianter er like skadelig for tannemaljen. Syreskader er permanente tannskader og symptomer kan være ising i tennene. Fortennene mister sin opprinnelige form og blir ofte hakkete og nedslitt. Omfattende syreskader der mye tannemalje er gått tapt, kan være kostbart å reparere.

At så store mengder energidrikk blir konsumert av barn og unge er svært bekymringsfullt. Tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at salget av energidrikker har eksplodert i Norge de siste årene og det er derfor stor fare for at mange barn og ungdom inntar energidrikk i helseskadelige mengder.

Drikk mer vann!

Vi oppfordrer sterkt til å begrense bruken av energidrikk, og andre sukker- og syreholdige drikker, og ber samtidig foreldrene være litt oppmerksomme på barnas drikkevaner. Drikk alltid vann som tørstedrikk. Rent vann er livsviktig for god helse og er et knapphetsgode for store deler av verdens befolkning. Flere millioner mennesker dør hver dag på grunn av dårlige eller ikke-eksisterende vann- og sanitærforhold. I Norge er de fleste husstander tilknyttet et vannverk som sørger for rent og nok vann fra springen og er en selvfølge for mange av oss.

Ønsker med dette på vegne av tannhelsetjenesten Lyngen/Storfjord alle en riktig god sommer, og husk:

VANN ER TINGEN, RETT FRA SPRINGEN!

Hilsen tannpleier Anette Johannessen.