Leser i Framtid i nord at Statsforvalteren opphever Kåfjord kommunes vedtak om steinbrudd i Djupvik. Saken blir annullert etter å ha vært til behandling i to og et halvt år. Dette gir kommunens saksbehandling og beslutningsprosess en kraftig kraftig ripe i lakken. Det går ut over tilliten og omdømmet til kommunen.

Kommunedirektør i Kåfjord, Trond Arne Hoe skyter i avisa 27.10 tilbake mot Statsforvalteren. Han peker på at Statsforvalteren tidligere har vært inne i saken og burde ha gitt kommunene beskjed om at flere alternativer måtte utredes.

Tor Mikalsen, kommunestyrerepresentant for Kåfjord MGD. Foto: Privat

Jeg tenkte at dette hørtes ut som et viktig poeng. Jeg ringte Statsforvalteren for å spørre om de også hadde sviktet. Svaret derfra var at Statsforvalteren har flere avdelinger og seksjoner med ulike roller. Planavdelingen gir veiledning på oppfordring fra kommunen og de kan gi høringsuttalelse i saker. Men de gir ikke en overordnet uttalelse om alle sakens sider. Det overordnede ansvaret for at alt skjer etter lover og regler, er det kommunen som planmyndighet som har.

Hvis det klages på saken kommer Statsforvalteren inn i ettertid og vurderer om vedtaket er gjort etter lover og regler. Dette skjer på juridisk seksjon. Jeg ble jo i tvil etter kommunedirektørens uttalelse, men det tok meg rundt ti minutter å finne ut hva som er Statsforvalterens og hva som er kommunens rolle og ansvar i saksbehandlingen. Det bekymrer meg alvorlig at kommunedirektøren ikke ser ut til å vite dette.

I denne saken burde kommunedirektøren på et tidlig stadium hentet inn den kompetansen de selv åpenbart manglet. Det handler kanskje om mangel på kompetanse i en liten kommune, men det ser også ut til at det handler om mangel på ydmykhet. Man må evne å se at man selv ikke har tilstrekkelig kompetanse, først da kan man klare å innhente den.

Vi politikere har naturligvis også et ansvar i saken. Vi må vurdere saken svært godt før vi konkluderer med at saken er godt nok utredet. Mange vil si at vi må stole på administrasjonen, men vi politikere har også et selvstendig ansvar. Mangler vi kunnskapen som skal til for å fatte viktige beslutninger, må også vi innhente kunnskapen.

Resultatet av denne saken er at tiltakshaver har brukt sannsynligvis flere millioner på en ubrukelig plan. Kommunen har brukt et utall av arbeidstimer til en ukjent kostnad. Vi politikere har også brukt massevis av tid. Private grunneiere og næringsinteresser har brukt enormt mye tid og energi på saken. De har også leid inn advokater. Nå må kommunen betale kanskje mellom en halv og en million kroner for de advokatene. De pengene skulle jeg mye heller brukt på viktige ting som helse og omsorg for innbyggerne i Kåfjord.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no