Arbeiderpartiet foreslår å regulere veksten i pensjonen basert på et gjennomsnitt av lønnsveksten i samfunnet for øvrig i de foregående år. Det ville gitt pensjonistene en litt høyere lønnsvekst i 2018, men klart dårligere i 2019 og 2020. Også Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, peker på at pensjonistene på sikt vil komme dårligere ut i den foreslåtte ordningen, enn med dagens ordning. Arbeiderpartiet frister med økte inntekter for pensjonistene i valgkampen, men så snart løftene er glemt vil pensjonistene stå igjen som taperne av Arbeiderpartiets populisme.

Logikken i Arbeiderpartiets forslag faller også på sin egen urimelighet. Forslaget fremstilles som en gavepakke til pensjonister, men samtidig skal ordningen ikke koste mer penger på sikt. Dersom pensjonistene faktisk får større utbetalinger det første året med denne ordningen, er det ingen annen måte at forslaget går i null på, med mindre pensjonistene får mindre i årene som kommer.

Dersom Støre ønsker at pensjonistene i 2018 skal få økte utbetalinger, og at pensjonistene i 2019 skal betale for dem, så bør han være ærlig om det. Et system hvor pensjonistene får mindre, er i alle fall ikke et mer rettferdig pensjonssystem.

De siste årene har vi på grunn av fallende oljepris, opplevd  svakere lønnsvekst enn tidligere, som også har gått utover pensjonistene. Noen pensjonister har også fått redusert kjøpekraft. Derfor har det vært viktig for Høyre å bedre økonomien for pensjonister. Minstepensjonister fikk 1. september i fjor økt pensjonen sin med 4.000 kroner. Den 1. september i år øker vi den med 4.000 kroner til. Gifte og samboende par får nå 8.000 kroner mer i året. Totalt har regjeringen bevilget 7 milliarder til å bedre pensjonistenes økonomi.

Hadde det ikke vært for at denne regjeringen ga skattelette, ville pensjonistene hatt mindre å rutte med. Pensjonistene er blant de som betaler mindre skatt nå enn før. Til sammen betaler alderspensjonistene 3 milliarder kroner mindre i skatt, og senest i revidert nasjonalbudsjett senket vi skattene for pensjonistene med ytterligere 840 millioner. Hver pensjonist betaler i snitt mer enn 3.000 kroner mindre i skatt på grunn av Høyres skattelettelser.

Arbeiderpartiet snakker ofte om de rikeste. Skatteregningen de ønsker å sende dersom de vinner valget går ikke bare til Røkke og kolleger, den går også til landets pensjonister. Blant annet har de foreslått å øke skatten for 210.00 ulike pensjonister i alle inntektsgrupper med 1,3 milliarder kroner.

Pensjonsbløffen til Arbeiderpartiet betales av pensjonistene selv. Med på lasset får man en pen skatteøkning. Jeg blir snart pensjonist. Det gleder jeg meg til, men jeg håper inderlig at det blir Erna som tar seg av min pensjon, ikke Støre.