Fylkesutvalgsleder for kultur og helse, Eirik Losnegård Mevik kaster blår i ansiktet til sine «sambygdinger» i Nord-Troms når han sier på fylkestinget at det er så vanskelig å drive med utviklingsarbeid for fylket fra sin hjemkommune i Kvænangen at han må få bolig i Tromsø. Hvilke signaler sender en egentlig med dette til alle de flinke folkene som bor i regionen og som forsøker å få til utvikling og vekst?

Er det sånn at den eneste løsningen for alle regionene er å lage kontorfellesskap i Tromsø for å få til utvikling, og er det virkelig uten betydning hvordan en politiker forholder seg til en slik problemstilling?

Siv Elin Hansen

Fylkestingsrepresentant for Troms SV

Alle vi som bor i distriktene har kjent mye på hvor langt det faktisk er til makta når vi forsøker å få til noe eller å bevare tilbudene våre. Vi vet alle hvor krevende det er å få kontakt og forståelse for våre utfordringer, og det blir vanskeligere og vanskeligere dess lengre unna Tromsø (eller Oslo) vi er. I den sammenheng så ville det jo vært et godt budskap til hele fylket om alle våre utvalgsledere og «fulltidspolitikere» gjennom sine handlinger hadde vist til alle, at det er mulig å drive med viktig utviklingsarbeid fra hele regionen, og at man er villig til å gjøre det man selv kan for å minske på avstandene og holde sitt arbeidssted der man kommer fra.

Men nei. Her står politisk ledelse altså og sier at man må sitte i Tromsø for å få til noe.

Det er grunn til å spørre om alle festtaler om ønsket om å desentralisere og flytte arbeidsplasser ut i distriktene bare gjelder alle de andre og ikke en selv, og om all prat om mulighetene for regionene som ligger i den nye digitale hverdagen egentlig bare er moderne fyndord og spill for galleriet.

La det ikke være noen tvil, SV mener det er viktig at det politiske lederskapet i fylket sikrer en bred forankring for sitt arbeid i hele regionen. SV mener at der ikke finnes noen som helst vektige grunner som tilsier at en ikke kan utøve politisk lederskap fra alle regioner i fylket vårt og mener at alle argumenter om pendlerboliger i en formannskapsmodell knyttet til andre enn fylkesordfører faller på sin egen urimelighet.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no