Matsikkerhet og beredskap

For en stund siden var det ett, ja nesten historisk, møte på Rustad leir om matsikkerhet og beredskap. Der Norsk bondelag hadde tatt kontakt med Forsvaret og bedt om ett møte der også politikere var invitert. For hva bruker egentlig Forsvaret av mat? Satser Forsvaret i Norge på norskprodusert mat, eller import. Tenkes matsikkerhet og beredskap som likestilte?

Forsvaret totalt er en stor forbruker av mat. En soldat under trening i fredstid trenger 2,5 ganger mer mat enn den jevne nordmann. En soldat i stridstid trenger 4 ganger mer mat.

Bare det sier noe om viktigheten av ett aktivt landbruk over hele landet, matberedskapen for både Forsvaret og den sivile befolkningen.

Hvor sårbare er vi? Spesielt i Nord-Norge? 80% av matvarer til Nord-Norge kommer med tog til Narvik. 80%! Sier ikke det noe om verdien den nord-norske bonden har, viktigheten med matproduksjonen bøndene også nord for Narvik har.

Nord-Norge er pr dags dato selvforsynt med kjøtt og melk, det er det som er best å produsere her. I tillegg har vi fisk. På frukt og grønt er selvforsyningsgraden 7%, logisk nok, med kort vekstsesong og kjølig klima. Derfor bør landet sees under ett når det gjelder produksjon av mat. Det er ikke beredskap å importere mat, det er beredskap å produsere mat.

Sentrale myndigheter er ansvarlige for beredskapen i Norge. Da er de også ansvarlige for matsikkerheten i Norge. Nye beredskapslager for korn er planlagt, og tollvernet må fortsatt styrkes. Men hva med kommunene og fylkene? Har ikke de noe ansvar?

I det siste er det kommet flere saker i media der bønder er fortvilet over kommunens overkjøring, bokstavelig talt, med å ta fulldyrket jord til veier. Til hyttefelt og gangstier. Boligutbygging er en annen god nok grunn for å bygge ned dyrket mark. Hva hvis hver kommune, hvert fylke, satte seg ned å regnet på selvforsyningsgraden? Hvordan vil vi kunne håndtere det hvis Norge havner i strid eller annen krise, hvilke ressurser har vi i vår kommune, vårt fylke, matberedskap.

Antallet gårdsbruk er også viktig for at foredlingsbedriftene; slakteri, meieri, Tromspotet kan bestå i Nord-Norge. Eggpakkeriet ble flyttet til Trøndelag for mange år siden. Nå vil matvaregigantene ha alle sine sentrallager rundt Gardemoen, og alt som produseres i nord må først dit før det blir distribuert tilbake til nord. Det blir mye transport, hvor er bærekraften, matsikkerheten og kvaliteten i det? Hvis det ikke er liv laget for bønder i Nord-Norge, er det liv nok igjen for Forsvaret?

Landet skal forsvare landet, da må matsikkerhet og beredskap være likestilt.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no