Nå er det innført gratis ferger i stort omfang rundt om i landet. Dette er noe vi støtter, fordi dette et viktig grep for distriktene og da spesielt for de som er avhengig av dette i utøvelse av næring, jobb og bosetting.

Undertegnede har tidligere skrevet til samferdselsdepartementet og fått svar om at dette skulle sees nærmere på.

Nå når ferger er blitt gratis, må vel hurtigbåter stå for tur nå.

Når det gjelder hurtigbåter, er disse eneste muligheter for å komme til og fra og er dermed livsnerven for mange i det ganske land. Dette gjelder også i min kommune, Kvænangen i Nord Troms.

Der har vi en hurtigbåt, samfunnsbåt, som server kommunen og bygdene her: M.S Kvænangen.

Den frakter alt av nødvendig gods og passasjerer. Og som sagt, den er den eneste forbindelsen som knytter bygdene sammen slik at folk kan bo og drive næring.

Utfordringene for befolkningen er prisene både for passasjerer og gods. Disse er svært høye.

Som et eksempel ligger pris på gods på rundt fire kroner kilo, og da blir det utfordrende å sende store parti fra sentrum og ut til de vegløse bygdene.

For de som driver næring, bygger eller vedlikeholder, blir dette en svært tyngende utgift. Når en nå ser at ferge er gratis, oppfatter vi dette som både urimelig og urettferdig.

Med bakgrunn i dette, ønsker vi at en så raskt som mulig og i førstkommende budsjett, setter av midler også til gratis hurtigbåter.

Da i alle fall i første omgang, der disse er eneste mulighet for å komme til og fra, og som eneste alternativ for bosetting.

Det er M.S Kvænangen blant annet i vår kommune.

Håper dere ser nærmere på dette, og at ser muligheten for å få dette på plass så raskt som mulig.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no