NRK Supers vennskapsuke BlimE! 2023 starter mandag 18. september og avsluttes fredag 22. september, med BlimE-dansen som danses i barnehager og skoler over hele landet. BlimE! har blitt en årlig begivenhet i Norge med over 400 000 dansende barn og unge rundt i landet, og det er godt å kjenne på et fellesskap i ulike aktiviteter. BlimE! gir en unik mulighet til å få gode samtaler rundt kjøkkenbordet og i klasserommet. Vi voksne kan høre med barna om hvordan de trives på skolen, om de har noen å være sammen med, og om de kjenner seg trygge på skolen.

Mange barn og ungdommer blir mobbet og opplever ulike former for krenkelser, både fysisk og på nettet. Det er også mange som gruer seg til å gå på skolen. Det viser både Elevundersøkelsen, Ungdata og Ungdata Junior. Elevundersøkelsen 2022 avdekket at hele 10 prosent av elevene på 7. trinn opplevde mobbing.  Ungdata har høyere tall. Samtidig viser nasjonale tall fra Ungdata junior-undersøkelsen at kun ni av ti barn sier at de har en fortrolig venn. Om lag én av ti opplever at de ofte, eller veldig ofte, er ensomme. Ensomhet er mest utbredt blant jenter, hele 20 prosent av jentene på 7. trinn oppgir at de er ensomme.

Vi voksne rundt barna må ta dette på alvor. Hvorfor er det slik at andelen barn som blir utsatt for mobbing og antall barn som er ensomme øker så mye fra 5. til 7. trinn? Barn forteller oss ofte at foreldrene bryr seg i mindre grad fra 5. klasse og oppover trinnene om hva som skjer mellom elevene, fysisk og digitalt. Ofte oppstår konflikter og mobbing etter skoletid, når elevene ikke lenger har en skolefritidsordning, og fram til foreldrene kommer fra jobb. Foreldre har få møtepunkter utenom foreldremøtene. Jo bedre foreldre kjenner hverandre, jo lavere er terskelen for å ta kontakt med hverandre når det er konflikter mellom barn og unge. Elever trenger at foreldrene er mer koblet på og hjelper til.

Tirsdag 19. september lanserer NRK Super, Bivrost Film og Redd Barna siste film i TV-serien «Klassevenner – Alle skal få være med». Den nye episoden heter «Å bli gjort usynlig». Filmen skal gi barn kunnskap om hvordan usynliggjøring i fellesskapet også er en form for mobbing, og hvor viktig det er at voksne og elever hjelper hverandre slik at alle barn skal bli synlige og trygge. Hele TV-serien «Klassevenner – Alle skal få være med» er fin å se sammen med barna for å snakke om vennskap, inkludering, hva et godt fellesskap er og hvordan vi kan forebygge mobbing. Skolen har ansvaret for at alle elever skal få innfridd sin rett til et trygt skolemiljø. Samtidig må lærere og skoleledelse ha både elever og foreldre med på laget for å skape et godt miljø.

Ansvaret for å skape et trygt skolemiljø og et godt og inkluderende oppvekstmiljø ligger hos de voksne, og er den viktigste dugnaden voksne kan stille opp på. Voksne som lytter, ser og handler – og som tenker inkludering for alle barn, ikke bare sitt eget barn eller sin egen klasse – skaper trygghet og tilhørighet. Redd Barna og NRK Super håper BlimE-uka og serien «Klassevenner» vil være viktige bidrag i skolenes systematiske arbeid for å skape trygge fellesskap i klassene, og på tvers av trinn. BlimE-uka kan brukes som en anledning til å skape gode samtaler rundt kjøkkenbordet, som et ledd i kampen mot mobbing og for inkludering av alle elever.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no