- En og to og tre og en og to og tre! Da jeg var liten så jeg på Trim for eldre på fjernsynet når jeg var syk. Jeg husker kvinnene og mennene som stod på rekke og rad ved siden av pinnestolene sine og gjorde forsiktige knebøy mens instruktøren trallet og sang og talte til tre.

Det var ikke veldig komplisert. Det var ikke veldig krevende heller. Men det fikk eldre som satt mye stille til å reise seg fra stolen.

For førti år siden visste vi at eldre som sitter mye stille er utsatt for helseplager.

I dag vet vi at eldre som sitter mye alene også er utsatt for helseplager.

Dødeligheten øker

Å være ensom gir større fare for både psykiske og fysiske lidelser. Sykeligheten og dødeligheten øker. Risikoen for hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon går opp.

Blant dem over 80 oppgir omtrent tre av ti at de er ensomme.

Å være ensom og alene er tungt hele året. Men for mange er det ekstra tungt om sommeren. Da er det ofte langt mellom besøkene, langt mellom de kjente ansiktene, langt mellom møteplassene og menneskene.

Flere kommuner og frivillige har tatt grep for å forebygge ensomhet blant eldre – i sommerferien eller resten av året.

Sommerjobb på sykehjem

I Tromsø har rundt 50 ungdommer fått sommerjobb på kommunens sykehjem. De skal delta på ulike aktiviteter sammen med de eldre, som å spille spill, lese bøker, gå tur eller slå av en prat

Paulus sykehjem i Oslo har generasjonskafe med sammenkomster, konserter og kulturelle innslag. Kafeen skal være et møtested på tvers av generasjoner der eldre kan treffe barselgrupper, ungdommer og naboer.

Bydel St. Hanshaugen i Oslo har sammen med Kirkens Bymisjon laget en møteplass for enslige mindreårige asylsøkere og aktive eldre. Her er det lagt opp til at de eldre kan hjelpe ungdommene med lekser.

I Stange kommune møtes over 20 pensjonister hver onsdag for å spille curling i regi av Hedmarken Curlingklubb.

Rokilde sykehjem i Kristiansund har laget en ordning der frivillige blir rekruttert som trivselsvenner som besøker eldre på sykehjemmet.

Regjeringen har gitt 10 millioner kroner til å redusere ensomhet blant eldre. Det har gitt gå-grupper og seniordans-grupper i regi av Røde Kors og Turistforeningen.

Vi ser flere eksempler på at kommuner og frivillige tar grep for å bekjempe ensomhet blant eldre. Men de gode eksemplene må bli mer enn bare det – gode eksempler.

Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem, får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse. Derfor er nettopp aktivitet og fellesskap et av satsingsområdene i den nye kvalitetsreformen for eldre "Leve hele livet" som vi må arbeider for fullt med.

Ikke veldig krevende

Vi skal ta i bruk alle god krefter for å få det til, både offentlige, frivillige og private.

Men det er ingen grunn til å vente på reformen for dem som ønsker å gjøre en innsats for ensomme eldre. Jeg oppfordrer landets kommuner og frivillige til å la seg inspirere av kommuner og frivillige som har tatt dette på alvor.

Det er ikke veldig komplisert. Det er ikke veldig krevende heller.

Men det kan få eldre som sitter mye alene til å reise seg fra stolen.