Kvinners rett til helsehjelp og selvbestemmelse utfordres av autoritære og religiøse ledere internasjonalt. I USA har flere stater innført strenge forbud mot abort som tvinger kvinner til å gjennomføre uønskede, og utrygge svangerskap. Kvinner mistenkeliggjøres og rettsforfølges selv etter spontanaborter.

Kvinners selvbestemmelse, bevegelsesfrihet og rett til utdanning og helsetjenester taper livsviktige kamper i religiøse og autoritære stater som USA og Iran. Vi i Troms SV vil fortsatt jobbe for kvinners frigjøring og rettssikkerhet, nasjonalt og internasjonalt. Sosialisme og feminisme utfordrer ikke reaksjonær kontroll ved bruk av teori eller overordna moral, men med praksis. Vi viser alternativ, og ser tilslutning til handling. Derfor fortsetter vi kampen for kvinners selvbestemmelse og ny abortlov i Norge.

Systemet med abortnemnd ble etablert på begynnelsen av 1960-tallet da Norge fikk sin første abortlov, og ble justert for tilpasning med dagens abortlov fra 1979. Før 1979 dømte nemdene alle abortsaker, og etter kun aborter fra uke tolv til tjueto. Abortutvalget skriver i sin utredning NOU 2023:29: ‘Vi finner klare spor av mistillit til kvinners evne til å gjøre rasjonelle valg om eget liv og fremtid i forarbeidene til loven fra 1975. I forarbeidene står det at kvinner kan ha behov for hjelp til å vurdere hva som er til deres eget beste, på lang sikt.’

Kvinner evner å gjøre rasjonelle valg om eget liv og framtid. Det er tilgang på prevensjon og seksualundervisning som reduserer antall aborter, ikke innskrenkelse av kvinners selvbestemmelse.

Tilgangen til og kunnskap om reproduktiv helsehjelp er en helt annen i dag enn den var for femti år siden. I dag gjennomføres åtte av ti svangerskapsavbrudd før uke ni, og av senaborter som behandles i nemndene er det flest kvinner mellom tretti og trettifire år som har oppdaget alvorlige risikoer eller fosterskader etter uke tolv. Kvinner og personer som blir gravide gjør rasjonelle og informerte valg i tråd med helsefaglige anbefalinger.

Troms SV mener at abortnemda skal avvikles. Det skal lovfestes rett til frivillig oppfølging ved abort.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no