Vi må ha et mer lokalt forankret politi i hele Troms