Nødvendigheten av at lovmakerne forstår hva de vedtar når den nye Motorferdselloven skal revideres