Kvænangen kommune har de siste 15 årene satset på å ruste opp sine store bygg. Det er bygget ny bolig for utviklingshemmede, ny barnehage og ny skole. Den siste perioden har vi arbeidet med å planlegge et nytt helsehus.

Dagens sykehjem, Gargo, er et bygg mange innbyggere har et godt forhold til. Kvænangen var tidlig ute med tilbud til syke og eldre. Første del av bygget stod klart på 60-tallet, deretter en del på 80-tallet og til slutt en del på begynnelsen av 2000-tallet. Bygget har mange gode kvaliteter, men store deler er utdatert.

For Kvænangen Arbeiderparti er det viktig å ta vare på alle innbyggere, men de eldre og syke især. Det betyr at vi i løpet av årene som kommer må ta grep. Bygget må rustes opp for å møte behovene for framtida. Det er for eksempel vanskelig å endre bygget for å sette inn moderne velferdsteknologi – noe som ville vært til hjelp for brukere og ansatte.

Altså, vi må ta grep for å sikre en moderne, trygg og fremtidsrettet eldreomsorg i Kvænangen.

Først og fremst handler det om å legge til rette for at folk kan bo hjemme så lenge de kan. Derfor har vi styrka hjemmetjenestene og gjennomført et prosjekt for velferdsteknologi. Slik teknologi gir økt tilgang og støtte til alle i kommunen, enten de bor på Spildra eller i Burfjord.

Det er uansett slik at ikke alle kan bo hjemme. Vi må sørge for å ha tilbudene klare til de som behøver det. Vi lover at alle som behøver plass på sykehjem, skal få det, derfor er ikke vi så opptatt av å politisk bestemme hvor mange plasser eller beboere det skal være på sykehjemmet.

Vi vil i løpet av nærmeste periode fortsette å planlegge for et nytt helsehus. Det må planlegges for mer enn en sykestue og et sykehjem. Det må også være botilbud som er tilpasset at folk kan bo for seg selv med leiligheter i nærheten av våre dyktige ansatte i helsevesenet.

Det er mange ting som ikke er avklart. Som for eksempel: skal vi bygge på dagens tomt? Hvor skal i så fall dagens pasienter bo i mellomtiden? Er det sikker byggegrunn? Hva vil den endelige prislappen være? Og mange flere spørsmål.

Dette skal undersøkes og gis gode svar på før vi politikere tar en endelig beslutning. Alt dette tar også tid. Derfor er det viktig å få landa prosjektet slik at vi er klar til å gå i gang så snart det er forsvarlig økonomi. Vi skal så snart som mulig fullføre planleggingen av nytt helsehus.

Når det gjelder økonomi mener vi det er realistisk å komme i gang med dette i løpet av 6-8 år. Vi legger til grunn her at prisen kommer på 380 millioner (alt i 2023-tall). I år har vi hatt en ekstraordinær nedbetaling av gjeld på 12,5 millioner. Dette i tillegg til de 9-10 millioner vi til vanlig betaler ned. Altså har vi gjeld på rundt 175 millioner ved årets slutt.

Hvis vi legger til grunn at over det samme antallet år klarer å spare opp fondsmidler til å ha omentrent 65 millioner i egenkapital (kommunen har i underkant av 30 millioner på fond i dag). Vil lånebehovet for en investering komme på rundt 125 millioner. Staten tar halvparten av regninga. Det innebærer at vi kommer opp på et lånenivå som i dag. Det er høyt, men med god planlegging, både håndterbart og forsvarlig.

Hvis vi bygger for tidlig kan det medføre at vi må kutte i tilbudet til folk for å betale renter og avdrag. Derfor er det helt avgjørende at vi bygger på riktig tidspunkt.

Regjeringen Støre kom i forrige uke med en økning i investeringsstøtten til sykehjemsbygging. Bare i 2024 utgjør dette 300 millioner kroner. Det er bra og kan bety at økonomien for vårt prosjekter ser enda bedre ut framover og vi kan komme i gang tidligere enn antatt. I alle fall om vi blir ferdig med planleggingen.

For Kvænangen Arbeiderparti er det viktig ivareta innbyggerne våre i alle deler av livet. All statistikk viser at vi blir flere eldre framover. Det må vi ta på alvor og planlegge for. Derfor har vi blikk for framtida og håper på tilliten til fortsatt trygg styring av Kvænangen.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no