HØYRE FORESLÅR Å KUTTE UT GRATIS FERGE!

Da jeg hørte dette første gang trodde jeg det bare var en spøk/en glipp. Det kan ikke være riktig tenkte jeg, nå i starten av en valgkamp!! Vi som har forsvart høyrepolitikken gjennom mange år og som bor ute på øyene fikk bakoversveis.

Vi har klaget på mangt og mye av det som besluttes av dagens regjering, men når det gjelder beslutningen om gratis ferge, til samband med mindre enn 100 000 passasjerer og der ferga er eneste samferdselsmulighet, så har de fått applaus her ute på kysten. Tenk at vi i Arnøy og Laukøy-sambandet i Skjervøy kommune kan kjøre gratis med ferga og vi har til og med fått en ny større ferge. Det har ført til at vi har følt oss som likeverdige borgere med resten av landet.

Jeg mener bestemt at dette må være en glipp eller en svært lite gjennomtenkt beslutning i Høyre sentralt. Dette utspillet ligner litt på et tidligere utsagn om at Høyre ikke ønsker jernbane her nord. Tror det var et innspill fra opposisjonen.

Det fikk meg til å skrive et innlegg hvor jeg kritiserte Høyre, som da satt i regjering, for manglende eng. i denne saken. Jeg fikk da telefon fra vår representant i Troms og fra Høyre sentralt og de forsikret da at det i tilfelle bare ville skje etter en grundig utredning hvor all samferdsel her nord skulle vurderes samlet. Jeg måtte derfor og ut med et nytt leserbrev hvor jeg skrøt av høyre.

Denne katastrofale beslutningen er nå kommet fra Høyre sentralt og her må det mobiliseres.  Her må alle høyresympatisører langs kysten mobilisere før inntrykket av at Høyre sentralt ikke bryr seg om oss her på kysten fester seg. Tenk at det skjer i en periode hvor kysten er aktuell som aldri før. Det gjelder som en stor fiskerinasjon, en stor oppdrettsnasjon med masse mulige oppdrettsprodukter, en stor reiselivsaktør og nå til slutt sies det å være viktig med en bebodd kyst i forsvarssammenheng.

Nei! det er ikke for sent å dementere dette uheldige utsagnet, men det må skje raskt, før valgkampmotstanderne får tid til å gni det inn.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no