Når vi spiser den ferske skreien på senvinteren kan vi tenke at det er en svært stor sjanse at den er hentet fra en ren fjord, og fra samiske kystområder. En god fiskeripolitikk handler i grunnen om å ta vare på ren mat fra rene fjorder og kystområder. Dette er også en av mange løsningene på klimakrisen.

Å få til dette målet krever at politikken må snus slik at fiskere faktisk kan få lov å fiske for et fornuftig utkomme, unge må få lov å komme inn i fiskeryrket, det må være fornuftige priser på båt og utstyr, og et sted må fiskerne kunne levere fisken.

Dette er saker som burde vært enkelt å få til, men feilslått politikk fra myndighetene har gjort dette vanskelig. Riksrevisjonen har også påpekt at feilslåtte vedtak har gjort at fiskere nesten bokstavelig talt har blitt kastet på land, mange har aldri kommet tilbake til fiskeriene.  Rettigheter handler om å få lov til å kunne få et fornuftig utkomme til seg selv og sine. Og vi mener fortsatt at regjeringen har en lang vei å gå i oppfølging av samiske rettigheter i kystområdene.

NSR har imidlertid gjennom vår politikk gjennom mange år konkret bidratt til dette i nord. Vi har gitt mange millioner båtkjøp og utstyr til folk som vil inn i næringen, satt kvinner i fiskerienes situasjon på dagsordenen, og vi har også mange ganger fremmet fiskerienes rettigheter. Dette er også et fast tema på Sametinget, i parlamentets egen årlige fiskerisak. Denne gangen er fiskeriene også aktuelle i Sametingets klimasak, der vi mener at bærekraftig bruk av ressurser er nødvendig i arbeidet framover med klimaendringer. Bærekraftig forvaltning av fiskeriene vil være et viktig bidrag dette arbeidet.

Vi kan ikke ha det slik at det skal være så mange stengsler for å kunne drive fiske på et fornuftig vis, en viktig næring i kystområder, en viktig levevei og kultur for mange samer langs kysten.

Dette er noe vi i NSR har jobbet for helt fra da vår organisasjon allerede i 1969 protesterte mot at trålere skulle komme inn i Porsangerfjorden. Dette var den første saken i vår organisasjon som tok for seg en samisk næring, og vi har videreført dette til i dag - der vi under vår ledelse på Sametinget vier fiskeriene spesielt en fast sak på Sametinget hvert år.

Vår politikk har bidratt til lys og liv i mange heimer, samfunnshus og bedrifter langs kysten, dette er en politikk vi er stolt av å kunne føre!

Vi høster det vi sår, om vi sår grunnen for en god fiskeripolitikk så vil det merkes på middagstallerkenen til slutt. Og det vil også merkes på klimaet.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no