I januar retter mange land i verden søkelyset mot livmorhalskreft, og det gjør vi også her i Norge. Gjennom #sjekkdeg-kampanjen oppfordrer Kreftforeningen kvinner mellom 25 og 69 år til å ta en prøve av livmorhalsen når de får påminnelse fra Kreftregisteret. Nytt siden i fjor er at alle prøver som tas blir testet for HPV i første omgang, i stedet for celleforandringer. HPV-testen er en mer følsom og treffsikker testmetode enn celleprøven.

For å tydeliggjøre: I stedet for en test som ser etter celleforandringer på livmorhalsen, skal den nye prøven avdekke viruset som kan utvikle seg til celleforandringer, og som også er ansvarlig for 99 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Med andre ord fanger testen opp det som i sjeldne tilfeller kan være et forstadium til et forstadium. Det gir oss en unik mulighet til å overvåke - og eventuelt behandle - et mulig fremtidig krefttilfelle før det har blitt til kreft.

Når Kreftforeningen i år for tiende gang setter søkelys på livmorhalskreft med kampanjen #sjekkdeg, har vi ett hovedmål: At flere skal kjenne sammenhengen mellom HPV-viruset og livmorhalskreft. En spørreundersøkelse utført av Norstat på vegne av Kreftforeningen, viser nemlig at bare én av tre vet at livmorhalskreft nesten alltid skyldes HPV. I tillegg er det knapt én av ti som vet at 80 prosent av oss blir smittet i løpet av livet. Nå som alle kvinner skal testes for HPV gjennom Livmorhalsprogrammet, øker behovet for denne kunnskapen.

Fordi man nå tester alle kvinner i programmet for HPV vil rundt 35 000 kvinner i løpet av året få beskjed om positiv test. Tallet høres høyt ut, og vi vet at positiv test vil gjøre noen urolige. Det kan derfor være fint å vite at det som oftest skjer, er at kroppen kvitter seg med viruset på egen hånd som ved annen virusinfeksjon. Derfor vil mange av de 35 000 kvinnene som tester positivt i år, teste negativt neste gang. HPV er langt vanligere enn de fleste tror, og det å være HPV positiv betyr ikke at noe nødvendigvis er galt.

Men, det at vi nå vil vite hvem som har HPV gjør at vi i større grad finner frem til de som har behov for tettere oppfølging. Derfor er vi glade for at denne mer treffsikre testen er innført. Både fordi alle som ikke får påvist HPV, kan senke skuldrene i fem år til de får neste påminnelse om å teste seg, men også fordi vi får gitt en mer personlig oppfølging enn før til de som tester positivt.

Vi vet at rundt 30 prosent av kvinner i landet ikke følger livmorhalsprogrammet som anbefalt, og at rundt 13 prosent ikke har sjekket seg de siste ti år. I Troms og Finnmark alene utgjør det hele 8646 kvinner. Er du blant disse er det ekstra viktig å sjekke seg. Vi vil derfor nok en gang komme med vår innstendige oppfordring: Sjekk deg når du får påminnelse. Og ikke bli redd om du tester positivt, det er ikke uvanlig, og du vil få god oppfølging!

PS: Livmorhalsprøver er et tilbud til alle kvinner mellom 25 og 69 år i Norge. Målet er å teste alle friske kvinner for å avdekke og behandle celleforandringer før de rekker å utvikle seg til kreft. Har du symptomer som blødning utenom syklus, smerter eller unormal utflod, skal du gå til legen, uavhengig av alder, når du tok prøven sist, eller hva resultatet var. Da kan det være andre undersøkelser enn livmorhalsprøve som er mest riktig.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no