Vi har fått vite at det nye kommunestyret regjerer på et teknisk flertall. Det er ikke kommet en felles politisk erklæring på hvilke saker de er enige om, og det ser så langt ut til at makta vil bli utøvd fra sak til sak. Det er derfor overraskende å lese i fredagens FiN, hvor Lyngenløftet blir debattert.

At tidligere ordfører fra Sp går høyt ut på banen er naturlig, så kritikk mot ny politisk ledelse er ventet derfra. Derimot var det ganske overraskende at Ap som skal være en samarbeidspartner også går ut og kritiserer den nye ordføreren.

Jeg synes Eirik Larsen svarte godt for seg, og trakk ingen forhastede slutninger. Det er jo naturlig at debatten om Lyngenløftet drøftes i budsjettforhandlingene.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no