I årets reviderte nasjonalbudsjett øker regjeringa potten med ti millioner kroner. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for alle barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. Fordi vi vil senke terskelen for deltakelse og sørge for at flere kan delta. Spesielt viktig er dette når krigen i Ukraina fører mange flyktninger til Norge. Ifølge anslag fra FNs høykommisær for flyktninger er om lag halvparten av disse barn under 14 år. Utsatte barn som har forlatt hverdagen sin og står helt uten utstyr de trenger for å kunne delta i sine vanlige eller nye fritidsaktiviteter.

foto
Torstein Tvedt Solberg Foto: Tommy Ellingsen

Fra før vokser for mange barn opp i fattige familier i Norge. Nye tall fra SSB viser at det er snakk om over 115 000 barn og unge. Det er mye vi kan gjøre langsiktig for å ta tak i fattigdom, blant annet ved å jobbe mer med integrering, å hjelpe folk i jobb og forhindre at folk blir uføre. Men ser man på tiltak som kan bidra øyeblikkelig for å inkludere flere så er nettopp tilgjengelige og åpne utlånssentraler i hele landet med utlån av tipp topp aktivitets- og friluftsutstyr helt gratis – essensielt, og det går rett inn i kjernen av konsekvensene av fattigdom: Ikke å kunne bli med fordi man ikke har råd.

Å kunne gå å låne like moderne og fint utstyr som vennen sin for å kunne være med å skate, spille hockey etter skolen eller være med på slalomtur er viktig for å få med alle i aktivitet og redusere sosiale forskjeller. Utlånssentraler sørger for inkludering, forhindrer at barn og unge faller utenfor, bidrar til bedre folkehelse og sørger for mer miljøvennlig deling- og gjenbrukskultur. For Arbeider