Norsk melkeproduksjon er i spill

Ole Anton Teigen Foto: Kristina Båtnes Hestdahl