Valglovutvalget la i juni 2020 frem sin innstilling til ny valglov. Og et panel bestående av både forskere og politikere fra hele landet og begge sider av politikken gikk inn for å utvide stemmeretten ved lokalvalg til å også inkludere 16 åringer.

Vedtaket som Troms Arbeiderparti har gjort i helgen viser at partiet både lytter til fagfolk men også oss unge. Partiet har gjort et fremtidsrettet og viktig vedtak som vil utvide demokratiet til å også inkludere de som vil måtte leve lengst med konsekvensene av det som vedtas i dag.

Vi i AUF og Arbeiderpartiet har historisk sett vært på riktig side av stemmerettsreformene. Fra 1913 da Arbeiderpartiet var med på å sikre stemmerett for kvinner, i 1919 var partiet med på å sikre at også de som mottok fattigstøtte kunne stemme. Og siden den gang, i 1920, i 1946, i 1967 og i 1978 har Arbeiderpartiet sittet i førersetet for å utvide demokratiet til å inkludere enda flere i landet vårt.

Vi vet at andelen politiske aktive unge har økt drastisk de siste ti årene. Dette har ført til en enorm utvikling i engasjement og tilhørighet til utviklingen som skjer i samfunnet.

Og vi vet at dette virker. Gjennom prøveprosjekter så har vi sett at unge bruker stemmeretten like ofte som befolkningen forøvrig. Og 16-17 åringer er flinkere til å bruke stemmeretten sin enn unge som stemmer ved sitt andre eller tredje valg.

Gjennom å skape en god demokratisk kultur, der vi tidlig kan lære at det å bruke stemmeretten er viktig, samtidig som vi bruker den. Så kan dette føre til at flere får et godt og etablert forhold til å bruke stemmeretten sin.

Vi vet at den politikken som vedtas i dag vil komme til å påvirke livene til dagens unge i mange, mange år fremover. Derfor synes jeg det er både riktig og viktig at unge får en større mulighet til å aktivt delta i sine lokaldemokratier, at unge i Norge får en større mulighet til å påvirke sin egen hverdag og sine egne omgivelser.

Jeg er stolt over å være en del av et parti som tar oss unge på alvor og som enda en gang gjør viktige, fremtidsrettede vedtak og atter en gang utvider demokratiet til å inkludere flere som skal være en del av det i mange tiår fremover.

AUF og Arbeiderpartiet har gjennom historien stått på riktig side av viktige stemmerettsreformer, og nå gjør vi det igjen.