Fotballbanen på Holmen ligger ruinert tilbake, med kunstgresset som en vasstrukket dørkmatte i enden av banen.

Elvestien, som før var den rene perlen å vandre på, er på det nærmeste vasket vekk. Flere bruer er tatt og andre må fikses.

Nøyaktig hva skadene etter flommen i Kåfjordelva vil koste, vet ingen. Og det er lite sannsynlig at vi noen gang får summen heller, all den tid svært mye av det som nå er borte, ble anlagt og bygd på dugnad.

NVE har – med rette – høstet kritikk fra Kåfjord kommune for sitt fravær underveis mens elva flommet. Fra de første skadene ble oppdaget, og flere dager utover, sto kommunens ansatte bokstavelig talt med flom til anklene, uten at Norges Vassdrags- og Energidirektorats ansatte viste snurten av seg ved elvebreddene.

At de kom med godord da de først kom, skulle bare mangle. Selvsagt fortjente bygdefolket og kommunens arbeidere og lokale entreprenører ros for at i alle fall de forsøkte å demme opp for vannmassene med det de hadde.

Nå er spørsmålet om flommen kunne vært unngått, eller i alle fall begrenset. NVE har delvis erkjent at de nok burde tappet ned demningen ved Goulas før varmen og den største snøsmeltinga startet. Da kunne man mest sannsynlig klart å stagget den verste flommen.

Guolasjohka Kraftverk fylte 50 år i fjor. De eldste i Kåfjorddalen husker godt lovnadene fra Troms Kraft om at de med demninga nå kunne forhindre storflommer. Dessverre tok man ikke høyde for et klima villere, våtere og varmere enn før.

NVE og Troms Kraft må nå ta sin del av ansvaret for å gjenopprette det flommen ødela. Man kan ikke forvente at private skal fikse alt. De trenger både ressurser og penger. NVE har ressursene, Troms Kraft pengene. Det er på tid å rydde opp.