– Forutsigbarhet for fiskerinæringen med KrF i regjering