Da løypa for Arctic Race of Norway 2024 ble avduket i Bodø i november, var det som å komme hjem. Det er fordi Arctic Race of Norway er et stort nordnorsk samarbeidsprosjekt. Det er det gode samarbeidet med kommunene, lokalbefolkning og næringsliv i alle deler av Nord-Norge, som gjennom ti år som har skapt Arctic Race of Norway, og som gjør at vi føler oss hjemme over alt.

Historien vi forteller om Nord-Norge

I mediene er historien om Nord-Norge preget av fraflytting, en aldrende befolkning, lange avstander og dårlig vær. Historien er ikke helt feil, men den er heller ikke helt riktig. For Nord-Norge byr også på et hav av muligheter og goder.

Sjømatnæringen og energisektoren er to store viktige motorer i næringslivet. Reiselivsnæringa har et enormt potensial. I tillegg har vi framstående forskningsmiljøer knyttet til universitetene, som står i front når det gjelder utvikling og bruk av teknologi.

Bygge på det vi har felles

Så det er ikke mangel på muligheter. Det er mangel på folk. Derfor trenger vi at flere får øynene opp for alt det bra som finnes i nord. Ikke bare for en fantastisk ferietur, men for å slå seg ned og ha et liv her.

Nord-Norge er et mangfold av ulike lokalsamfunn. Men tar man et steg tilbake, framstår Nord-Norge som én region hvor skillelinjene mellom Nordkapp, Lyngsalpan, Lofoten og Helgelandskysten viskes ut. Det er en styrke, for det betyr også at vi har noe felles som forener oss.

Samarbeid gir resultater

Arctic Race of Norway er et godt eksempel på hva vi kan få til gjennom samarbeid. Gjennom ti år er det dokumentert betydelige lokale ringvirkninger der etappene har gått. I tillegg har vi bidratt med markedsføring av Norge i form av TV-bilder med vakker natur og yrende folkeliv, til 190 land. Gjennom Instagram nådde vi 30 millioner mennesker i 2023, og hele 76 prosent av dem var mellom 18 og 24 år.

At Narvik nå er Norges kandidat til å arrangere VM i alpint er et annet eksempel. Her brukte vi Arctic Race-modellen og kompetansen vi har bygget opp ved å arrangere et internasjonalt idrettsarrangement hvert år siden 2013. Alle de nordnorske kommunene og fylkeskommunene samlet seg bak Narvik som kandidat. Og selv om det sportslige konseptet veide tyngst, var det viktig å vise at det var en samlet landsdel som skulle løfte arrangementet. Og mulighetene for hele Nord-Norge som ligger i et VM i alpint er eventyrlige.

Knut-Eirik Dybdal Foto: Odd Leif Andreassen

Vi skal bidra!

Da Arctic Race of Norway samlet kommuner, næringsliv, universiteter og frivilligheten til jubileumskonferanse i mai i fjor, var tilbakemeldingene at samfunnsrollen til Arctic Race of Norway er viktig, og at vi kan bidra både dypere og bredere i utviklingen av Nord-Norge. Det er en oppgave vi gjerne tar på oss.

Skal vi nå ut i verden for å tiltrekke oss flere folk og mer kompetanse, må vi identifisere hva vi er gode på i hele Nord-Norge, og løfte det fram i fellesskap. Uavhengig av hvor vi bor. Vi er klare til å ta en aktiv del i den store jobben med styrke Nord-Norges posisjon, og skal gjøre vårt til at vi i lag kan løfte Nord-Norge til nye høyder.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no