Europa vil ha mer norsk fisk, og sjømatnæringen har satt omsetningsrekord. Første halvår i 2018 har Norge eksportert 1,4 millioner tonn med sjømat, som er en økning på 10 %. Totalt har Norge så langt i år eksportert fisk for 48,1 milliarder kroner. Det er mer enn Landbruks- og Kulturbudsjettet til sammen.

At eksporten av sjømat øker, er viktig for den norske økonomien. Næringen bidrar med skattekroner til felleskapet, arbeidsplasser og teknologiutvikling. Fisken har alltid stått sterkt i Norge, men alt tyder på at den vil bli stadig viktigere. Vi vet at inntektene fra olje og gass på sikt blir mindre, og at norsk økonomi må få flere bein å stå på. Det er derfor desto mer gledelig at en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring vokser. Den skal bli en av de viktigste nye føttene norsk økonomi skal stå på.

Økning i omsetning og eksport er ikke bare viktig for økonomi og velferd. Den er også viktig for sysselsetting og rekruttering i distriktene. Et av særtrekkene ved Norge er nettopp at mye av verdiskapingen skjer utenfor byene. Ikke fordi vi er billigst eller nærmest de store markedene, men fordi vi har den beste kompetansen og de dyktigste arbeidsfolkene. En stadig voksende sjømatnæring er med på å sikre bosetning i hele landet og at man i distriktene har en jobb å gå til. Jobber som krever kort og lang utdannelse, praktiske og teoretisk ansatte, og samtidig har en anstendig lønn. Sjømatnæringen gjør det attraktivt for flere unge å flytte tilbake etter endt utdanning.

Fiskerinæringen har alltid stått sterkt der hvor man har lange tradisjoner for handel, langs kysten. Det er derfor selvsagt at vi fremdeles skal kunne tilby førsteklasses sjømat til det europeiske markedet. Men uten adgang til det markedet hvor sjømaten skal selges, vil ikke flere eksportrekorder settes. EØS-avtalen sikrer oss nettopp denne muligheten. Fiskeri- og havbruksnæringen er helt avhengig av adgangen vi har til det europeiske markedet på 500 millioner mennesker. I en tid hvor internasjonalt samarbeid utfordres, kan det være verdt å merke seg at EØS-området alene stod for hele 74 % av eksporten fra Troms i 2017. Uten EØS ville vi opplevd tollbarrierer og fordyrende reguleringer. Prosesser på landegrensene som ville tatt så lang tid at fisken neppe kunne kalles fersk når den kommer frem på den lange reisen fra vår nordlige landsdel. Det er verken gunstig for Europa, den norske økonomien eller arbeidsplasser i distriktene.

Norge trenger trygt og forutsigbart internasjonalt samarbeid, sammen med blant annet en bærekraftig og miljøsikker satsing på sjømatnæringen. Slik bidrar vi til å trygge arbeidsplasser og vår felles velferd i tiden som kommer.