Arbeiderpartiet og Senterpartiet vant Stortingsvalget i 2021 og dannet regjering, med SV som støtteparti. Arbeiderpartiet sitt slagord “Nå er det vanlige folk sin tur” antydet at det skulle bli velstandsøkning for de med moderate og lave lønninger.

Etter valget kan man si at slik har det ikke gått. Prisene på blant annet bensin og strøm har skutt i været etter at Jonas Gahr Støre tok over. Dette har gitt tilnærmet alle i Norge en dårligere økonomi, mens statens inntekter fra blant annet strømavgifter og oljeavgifter, har økt kraftig. Staten har blitt rikere, mens folk flest har fått dårligere økonomi. Det anslås at staten får 24 milliarder kroner kun i økte strøminntekter i desember 2021-mars 2022.

Løsningen til Jonas Gahr Støres regjering har vært å gi strømstøtte, som har blitt kritisert for å være lavere enn hva inntrykket regjeringen har gitt. Det gis strømstøtte på 80 % av elektrisitetsprisen, men ut fra den totale sum på strømregningen (med nettleie og avgifter mm.) utgjør støtten bare 15-30 % av regningen. Når det gjelder den økte bensinprisen «følger man situasjonen nøye».

En kuriositet når det gjelder bensinprisen som ligger stabilt langt over 20 kroner, er at parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sa før stortingsvalget i 2021,at Senterpartiet er en garantist for at bensinprisene i Norge skal ligge under 20 kroner. Senterpartiet har kanskje glemt dette, etter at de kom i regjering? Heldigvis for politikerne i Senterpartiet ble den sovende paragrafen som kunne straffe politiske løftebrudd med fengselsstraff, fjernet i 2008.

Som følge av at folk flest har fått dårligere økonomi og er misfornøyde med tiltakene Jonas Gahr Støres koalisjonsregjering har gjort, har de nyeste meningsmålingene funnet at de borgerlige sosialdemokratiske partiene har flertall.

Velgerne tror tydeligvis at det hadde vært bedre om sosialdemokratiske borgerlige partier hadde styrt, i stedet for de såkalt røde sosialdemokratiske partiene. Er det så sannsynlig at de borgerlige sosialdemokratiske hadde gjort andre tiltak? Hva er egentlig forskjellene på en sosialdemokratisk regjering styrt av de borgerlige partiene med Høyre som største parti, og en sosialdemokratisk regjering med Arbeiderpartiet som største parti?

En Høyre-dominert sosialdemokratisk koalisjonsregjering vil typisk gi litt lavere toppskatt på inntekt, enn hvis en rød sosialdemokratisk koalisjonsregjering styrer. Imidlertid vil særavgiftene på eksempelvis bensin, strøm og så videre øke relativt likt uansett om det er rød eller blå regjering.

Oljepengebruken vil kunne øke mer under en blå sosialdemokratisk regjering, slik vi så under Erna Solbergs 8 år som statsminister. De offentlige utgiftene som andel av det norske bruttonasjonalproduktet har økt fra 55,4 prosent til 59,1 % prosent under Solberg-regjeringene.

Det er altså lite som tyder på at en Høyre-dominert sosialdemokratisk koalisjonsregjering ville gitt forskjeller som “vanlige” og “uvanlige” folk ville merket noe til.

Liberalistene er det eneste reelle opposisjonspartiet i Norge. Hadde Liberalistene styrt Norge i 2022, ville vi eksempelvis fjernet alle drivstoffavgiftene og strømavgiftene. Med en bensinpris på 25 kroner, vil en fjerning av alle avgifter redusere bensinprisen til litt over 13 kr. Det er et tiltak både “vanlige” og “uvanlige” folk ville merket.

Videre ville vi gjort flere andre strakstiltak som hadde redusert statens enorme offentlige forbruk, og gjort som Robin Hood - gitt pengene tilbake til skattebetalerne. Norge bruker cirka dobbelt så mye som eksempelvis Finland i offentlige utgifter per innbygger. Det samme gjelder for Sverige, som bruker litt under halvparten av Norge i offentlige utgifter per innbygger.

Vil du bytte mellom en rød eller blå sosialdemokratisk regjering hvert 4.-12. år, og gang etter gang bli innbilt at det gir reell endring? I så fall kan du fortsette å stemme på det sosialdemokratiske stortingspartiet som er flinkest til å innbille deg at du får det bedre hvis akkurat de styrer.

Da får du stadig nye slagord som “nå er det vanlige folks tur”, eller lignende garantier som Senterpartiets garanti for bensinpriser under 20 kroner. Hvis du derimot vil prøve noe nytt, må du stemme Liberalistene. Vi kjemper for et svært mye lavere skatte- og avgiftsnivå enn vi har i Norge i dag. Da kan du bestemme hvordan din inntekt skal brukes. Du er vel bedre skikket til å bruke dine penger enn det stortingspolitikerne er?