Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

foto
Foto: Marie Louise Somby