Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe