Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre forsøker nå å fremstille det som om de vil bøte på skaden de påførte pensjonistene tilbake i 2011. Den gang bestemte nemlig Ap at pensjonistene skulle få en dårligere inntektsutvikling enn resten av samfunnet.

Kommer dårligere ut

Nå går Støre til valg på en ny modell som innebærer at pensjonistene skal få halvparten av lønnsveksten som arbeidstakerne får. En ny modell ja, men det er fortsatt underregulering og i år med god lønnsvekst vil faktisk pensjonistene komme enda dårligere ut enn med dagens modell.

Dette er imidlertid en viktig erkjennelse fra Støre sin side; nemlig at det de mot FrPs vilje vedtok i 2011 ikke fungerer.

Derfor utfordrer jeg Arbeiderpartiet og Støre; vil dere støtte oss i å fjerne hele underreguleringen av pensjonistene?

Jeg er dog ikke spesielt optimistisk til at Ap vil støtte oss i spørsmålet, de har nemlig en historikk på å være alt annet enn partiet som tenker på pensjonistene.

Stemte ned forslag

Det var de som innførte underreguleringen i første omgang og så sent som i 2015 stemte de ned et forslag fra undertegnede om at pensjonistene ikke skulle få redusert kjøpekraften sin som følge av underreguleringen.

Ap har vært i mot å redusere avkortningen i pensjonen for gifte og samboende pensjonister – noe FrP har kjempet gjennom i regjering.

Vi har bidratt til et sårt tiltrengt løft for enslige minstepensjonister og har økt denne gruppens pensjon med 8.000 kroner i året, noe Ap ikke gjorde i sin tid.

På toppen av det hele går Ap til valgt på å øke skatter og avgifter kraftig, hvorav pensjonistene må ta 1,3 milliarder kroner av skatteskjerpelsene.

FrP øker sjansen

Støres og Aps troverdighet på området er derfor lav. Jeg spør likevel igjen; vil dere bidra til å sikre et flertall for å fjerne den urettferdige underreguleringen for landets pensjonister?

Et så sterkt som mulig FrP ved høstens valg øker sjansen for at vi kan få mest mulig gjennomslag og parkere underreguleringen på den politiske skrothaugen så snart som mulig.

Erlend Wiborg, arbeids- og sosialpolitisk talsperson FrP.