Hva blir det med kulturlivet på Skjervøy?

Karin Meilandstind, leder for Skjervøykoret Foto: Torbjørn O. Karlsen og Kjetil M. Skog