I utlysninger har vi over lang tid reklamert med fin natur og god plass, men det holder ikke lenger. Folketallet i mange distriktskommuner faller dramatisk. Hvis den negative utviklingen fortsetter, vil kommuner i tiltakssonen være nesten folketomme om tretti år i følge SSB sine framskrivninger.

Den grusomme krigen i Ukraina har medført at mange kommuner har tatt imot flyktninger det siste året – hvilke har hatt positiv innvirkning på folketallet. Samtidig er det jo å håpe at krigen vil ta slutt, og at folk kan reise tilbake til sitt hjemland hvis de ønsker det.

Arbeidskraft er mangelvare, ikke bare i tiltakssonen, men i store deler av Europa. Samtidig går fødselstallene ned, og i tiltakssonen opplever vi at mange av de unge fristes av å bo i by.  I distriktskommunene vil det være en betydelig overvekt av eldre mennesker, og denne utviklingen vil forsterkes hvis det ikke skjer noe raskt.

Mye er sagt, og en del er gjort for å gjøre tiltakssonen mer attraktiv. Mange av de økonomiske fordelene som ble innført da tiltakssonen ble opprettet i 1990 er ikke justert siden den gang. I 2020 kom det såkalte «Norman-utvalget» med en utredning som handlet om demografiutfordringene. De pekte på mange faktorer som kan være med å snu den negative utviklingen i distriktskommunene.

Fra 1. august 2023 vil det bli innført gratis barnehageplass i tiltakssonen. Det er vel og bra, men det må gjøres adskillig mer for å gjøre distriktskommunene mer attraktive. Bolyst er et stikkord i denne sammenheng. Desentralisert utdanningstilbud må bli et tilbud som er lovpålagt å gi til alle som ønsker det, og som også nevnte utvalg pekte på som viktig.

Samferdsel og infrastruktur må prioriteres langt høyere, og er avgjørende for at unge mennesker vil bosette seg i distriktskommunene. Det holder ikke når vi i 2023 har et vedlikeholdsetterslep i Troms og Finnmark på fylkesveiene som utgjør nærmere 12 milliarder kroner.

Mange av disse veiene er utrolig viktige - både for næringslivet og private. Flyprisene er i dag hinsides høye. Det koster mer å reise fra Sørkjosen til Vadsø enn det i mange tilfeller koster å ta en tur til New York.  Det første som må fjernes er flypassasjeravgiften.  Denne gir svært negative utslag - spesielt på kortbanenettet. Flytilbudet er vårt kollektivtilbud og det må skje noe raskt. Sannsynligvis vil mange kommuner være folketomme før vi har jernbane i vårt fylke.

Med en stigende rente og prisveksten vi opplever i dag, vil de økonomiske virkemidlene ha stor betydning for spesielt unge folk som er i etableringsfasen. Derfor vil en betydelig skattelette i tiltakssonen være helt avgjørende.  Det vil koste staten en god del, men hva er alternativet? Den sikkerhetspolitiske situasjon tilsier også at vi må snu den negative utviklingen i tiltakssonen, og det haster nå med å gjøre nødvendige vedtak.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no