Styremedlem i Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Svend Ingvar Hoel Larsen, mener Nye Veier burde ventet med å gjøre tiltak på Kvænangsfjellet til vi har finansiering til også å bygge tunnel i Rakkenes. Det er ikke enkelt å se hvilke fordeler det ville gitt trafikantene når vinterværet slår inn, og stenger fjellovergangen.

Det er ikke bra med veiveistrekninger som er utsatt for steinsprang, og det er mange i Norge som lever med utrygge og rasfarlige veier. Utfordringen med denne strekningen og høyfjellsovergangen har vært hyppig stenging og kolonnekjøring på vinterstid. I perioden 2013-2015 ble strekningen stengt 65 ganger med 311 timer total nedetid. I samme perioden var det 27 tilfeller av kolonnekjøring på totalt 131 timer.

Sesongen 2019/2020 ble strekningen stengt nærmere 90 ganger med en total nedetid på rundt 700 timer. Men den situasjonen bedres vel ikke av å ikke gjøre noe med en fjellovergang preget av mange stengninger (og lang omkjøring) på grunn av uvær? For Nye Veier var det relativt åpenbart hva som var det største problemet med strekningen, og hva vi først og fremst måtte løse.

Christian Altmann, Nye Veier Foto: Are Bergset Elvestad

Det er viktig å huske at da Nye Veier fikk overført prosjektet E6 Kvænangsfjellet i 2019, fulgte det ikke ekstra penger med. Selskapet utbedrer veien og bygger altså to tunneler, en gjennom toppen (Kvænangsfjelltunnelen) og en i Mettevollia, med penger vi har spart i prosjekter vi har realisert andre steder i landet. Helt i tråd med politikernes forventninger.

Det er skrevet og snakket mye om Statens vegvesens planer om tre tunneler langs E6 gjennom det som er Nye Veiers prosjektområde. Da må jeg bare minne om at deres prosjekt ikke hadde finansiering og heller ikke var prioritert i NTP. Vi mener en tunnel i Rakkenes er et eget prosjekt og med en kostnad på i størrelsesorden 500 mill.

Den realiserer vi gjerne, men å sitte på hendene våre til det skjer, ville ikke vært en god ide. Vi kan legge til at vi forventer å kunne ha trafikk igjennom det som blir Kvænangsfjelltunnelen ca seks måneder før planlagt tid. Det skal forhåpentlig spare mange for venting og omkjøring kommende vinter.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no