Knappe fem dager etter oppslag om rekordhøy dødelighet i norsk fiskeoppdrett for n-te år på rad, hevder bransjeorganisasjonen Sjømat Norge i et debattinnlegg i Framtid i Nord skamløst at dødeligheten visstnok skal være på vei ned. Næringens svar på ubehagelige fakta er altså en bortforklaring.

Næringens egenrapporterte tall tyder derimot på at dødeligheten i norsk fiskeoppdrett fortsetter å øke. Veterinærinstituttets årlige utgivelse Fiskehelserapporten 2022 beskriver tydelig en økende trend år etter år. Også i år ser det ut til at fiskeoppdrettet vil nå nye, sørgelige rekorder: Tall fra Mattilsynet så langt i 2023 tyder på at to millioner flere laks har dødd i norske oppdrettsmerder i år enn i fjor på samme tid.

Et annet område der Sjømat Norge ikke ser ut til å hindres av mangel på fakta, er sammenligningen av egen næring med andre. Organisasjonen har gjentatte ganger uttalt at dødeligheten i oppdrettsnæringen er på linje med dødeligheten landbruket. Dette er så vidt vi kan forstå rent oppspinn. Det finnes ingen landbruksnæringer hvor så mange dyr dør i løpet av produksjonen som i fiskeoppdrettet. Andelen dyr som dør underveis er også mye høyere i fiskeoppdrett enn i landbruket, uavhengig av hvilket stadium av produksjonen vi ser på.

Live Kleveland

Rekordmange sjøsatte laks døde i oppdrettsnæringen i 2022, da dødeligheten var på hele 16,1 prosent. Landbruket kan vise til langt lavere tall. I 2021 var det 2,3 prosent dødelighet blant kyr i melkeproduksjon, i sauenæringen var det anslått et samlet tap på 8,3 prosent, og dødeligheten hos slaktegris var oppgitt å være 1,5 prosent. Sjømat Norges feilaktige bruk av dødelighetstall er også påpekt av landbruksnæringen, blant annet har bransjeorganisasjonen Animalia reagert.

Konserndirektør Bjarne Reinert i Lerøy Seafood Group hjelper til å spre myter: Han hevder at næringen har en egeninteresse i å holde dødeligheten lav fordi det gir bedre lønnsomhet. Dette kunne høres riktig ut, men er dessverre feil. Økonomisk kan det lønne det seg for oppdrettere å presse laksen til høyere slaktevekt selv om en del dør i prosessen. Dette ble tydelig i 2022, som var et rekordår både for overskudd i næringen og dødelighet hos laksen.

Er det løgn? Er det triks med tall? Uansett, som både Sjømat Norge og Lerøy Seafood Group tydelig viser, bortforklarer næringen den høye dødeligheten. Derfor må regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, ta grep og beskytte hovedpersonen i fiskeoppdrettet: fisken.

Omsorg for fisken vil i dette tilfellet også gagne Norges omdømme. Flere enn én av fem fisk dør i norsk oppdrettsnæring. Inntil regjeringen tar ansvar, vil lidelse og høy dødelighet fortsette å prege næringen.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no