Er det lurt eller ulurt å låne fylkeskommunen penger?

foto