2024 startet dystert, med alt for mange forferdelige saker der kvinner ble drept av noen de hadde nære relasjoner til.

I flere av disse tilfellene hadde drapsmennene besøksforbud mot kvinnene fordi de tidligere hadde vært voldelige mot dem, og flere av kvinnene hadde også voldsalarmer.

Ett av fire drap i Norge er partnerdrap, og i nesten alle tilfellene har de utsatte varslet om voldelig partner tidligere.

De fleste sakene er altså kjent for politiet, men likevel ender det med at kvinnene må bøte med livet. Kvinner som også ofte blir mistrodd når de forsøker å si ifra.

Hvor mange brudd på besøksforbud må til før det får konsekvenser? Hvor mange kvinner skal leve i frykt?

Vi krever at kvinner som rapporterer om vold blir tatt på alvor. Derfor må vi øke bruken av omvendt voldsalarm og sørge for at rettsstaten ikke lukker øynene når besøksforbud brytes.

Det er nok nå. Ett partnerdrap vil alltid være ett for mye. Det er på tide med handling!

Kjære søstre. La dagen i dag være en dag for fest. For alt vi har fått til. For alle som har gått foran.

Men aller mest skal dagen i dag være en dag for kamp. For muligheten til å leve et liv fritt for frykt. For selvbestemmelse. For fred. For handling.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no