– Arnøya ønsker å drive en ren internkamp i Nord-Troms i stedet for å se hele rassikringssystemet i fylket under ett

foto