Det har blitt kjent at NRK skal fjerne sendingen av ruhkosat/morgenandakt på samisk i NRK Sápmi, noe som har ført til sterke protester fra det samiske miljøet. Som biskop i Nord-Hålogaland bispedømme er jeg mildt sagt skuffet over deres avgjørelse, og vil med dette oppfordre NRK til å videreføre morgenandakter på samisk i NRK Sápmi.

Det skal være mulig å høre på og lytte til Guds ord på radio også på samisk, ikke minst i lys av den nylig fremlagte rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det er viktig at samisk som åndelig språk videreføres til kommende generasjoner. Det er viktig å bygge opp det samiske ordforrådet ved å gjøre det tryggere for kommende generasjoner. Derfor bør det være en viktig agenda i NRK Sápmi for å formidle Guds ord på samisk.

Dette gjelder ikke bare det verbale språket, men også sang og musikk. Nylig ble «Sálbmagirjji šuokŋagirji - Nordsamisk spillebok» gitt ut. Her finner vi noter til salmer og sanger skrevet slik de synges i samisk tradisjon. NRK Sápmi vil kunne være gode bidragsytere for å være med på å formidle også denne viktige kulturarven.

Jeg har møtt veldig mange trofaste radiolyttere som kommer til å miste gleden av å få høre radioandakter på sitt eget språk. Samtidig som jeg skriver dette brevet, foregår det en underskriftskampanje for å fortsette kringkasting av ruhkosat i NRK Sápmi. Det er paradoksalt at vi må kjempe for å beholde ruhkosat midt opp i feiringen av samisk språkuke.

NRK Sápmi er en av de viktigste språkkildene for samer. La det fortsette slik!

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no