Året 2023 i Nordreisa kan kort oppsummeres med gjennomslag i Mettevolltunnelen (2430 m), Kvænangsfjelltunnelen (3350 m) tatt i bruk, nedlegging av grunnsteinen til nye Moan skole, ferdigstillelse av driftsbygningen til Nordreisa gravlund, offisiell åpning av sherpatrappa i Nordreisa (450 tonn stein og 365 trappetrinn), Statskogs bevilgning på kr. 1,5 millioner til Reisa villakssenter, Landbruksdirektoratet tilskudd på kr. 2,65 millioner kroner til ny tømmerkai, Kvääniteatteri inn på statsbudsjettet med årlig driftstilskudd på kr. 4 millioner fra 2024.

Prisveksten og rentehevingene fortsatte fra i fjor. Dyrtida har rammet spesielt rammet de som har lite fra før. Palmehelga startet med skredulykker både i Nordreisa, Lyngen og Karlsøy og tok dessverre til sammen fire liv. Bøndene har hatt utfordringer med rovdyr og tørke. Fugleinfluensasmitte sirkulerte blant ville fugler i store deler av landet, men heldigvis kun noen få i Nordreisa. Da det oppsto brann i en omsorgsbolig, ble alle beboerne våre ble raskt evakuert.

Høsten har vært preget av Helse Nords omstillingsprosess, anbudsprosessen på FOT-rutene og fylkeskommunens rullering av skoletilbudet i videregående skoler. Sistnevnte er godt handtert i fylkestinget, mens politisk jobbing for fødetilbudet, døgnenheten på Senter for Psykisk helse- og rusbehandling i Nord-Troms og flytilbudet fortsetter for fullt i 2024.

Krigen i Ukraina har vart siden 24. februar 2022 og 7. oktober 2023 starta Gaza-krigen.

Mange, mange tusen sivile har blitt drept. Bombingen av uskyldige må ta slutt. Nordreisa kommune fortsetter å bosette flyktninger, men boliger er blitt en flaskehals.

2023 har også vært valgår. Takk til alle som har brukt stemmeretten sin. Det er dere som har bestemt hvem som skal styre i kommunen og fylkeskommunen og skal ta viktige beslutninger som betyr noe for din hverdag de neste fire år. Takk til alle lokalpolitikerne, uavhengig av parti, som bruker sin fritid på politikk med mål om å gjøre Nordreisa til et godt sted å bo og leve. Utfordringene kommer som perler på en snor, men her finnes også mange muligheter.

Jeg vil også takke kommunedirektøren og administrasjon for godt samarbeid. Og stor takk alle ansatte som står på dag og natt og sørger for stabile tjenester. Vil også takke nabokommunene våre for godt samarbeid. Vi er avhengige av hverandre og behovet for mer samarbeid øker. Sammen skal vi fortsette å gi gode tjenester til våre innbyggere, og samtidig sikre effektiv og rett ressursbruk. Kommunale tjenester må kontinuerlig tilpasses behov og ressurser.

Julehøytiden er tid for refleksjoner. I en verden i krig, dyrtid og med ensomhet som en av vår tids største folkesykdommer, så er det viktig for oss å holde oppe håpet. Drømmen om et bedre liv, om rettferdighet og fred.

Mange av de nære ting kan vi gjøre noe med selv. Hverdagsglede handler om å nyte de enkle tingene i livet, pleie gode sosiale relasjoner og engasjere seg i aktiviteter som føles meningsfulle. Ta vare på deg selv, både det fysiske og det psykiske, og lev i nuet.

­

Smil oftere, glede er smittsomt, vis takknemlighet, gi av deg selv, din tid og din energi til noen som trenger det. Det gode du gjør for andre, er det gode du gir deg selv. Håper julemagien vil fortsette langt inn i 2024.

Ønsker alle et velsigna godt nytt år!

Beste hilsen fra Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa kommune