Forleden ble «KVU Nord-Norge» presentert. Utredningen dreier seg om samferdsel: Jernbane, vei, flytrafikk og sjøtransport med havner og farleder. Jernbanedirektoratet foreslo ingen nye jernbanespor, Avinor var vel fornøyd med sin stilling i nord, sjøfarten likeså og veier ble knapt nevnt.

Men en vei var tydeligvis viktig: Målselvveien! Den ble foreslått av Statens Vegvesen for 1-2 år siden som ny innfartsvei til Tromsø fra sør. Den vil redusere avstanden mellom Tromsø og Bardufoss/Narvik/Finnsnes med 50-60 km! Det vil utgjøre en liten «revolusjon» for veitrafikken til/fra Tromsø og sørvestover.

Hva så med de nesten 100.000 menneskene som bor nordøst for Tromsø? Her har løsningen foreligget i flere år i form av Nordområdeveien, som reduserer distansen Alta-Tromsø med 106 km! Mellom Olderdalen og Ramfjorden vil kjøredistansen bli 45-50 km. Det er vel 60 km kortere enn Olderdalen-Nordkjosbotn. En kombinasjon av Nordområdeveien og Målselvveien vil gi alle fra Nord-Troms og Finnmark 60-70 km besparelse til Narvik og jernbanen!! Nordområdeveien leverer altså varene (bokstavelig talt) både til Tromsø og Narvik til beste for folk og næringsliv i Finnmark og Nord-Troms! Og det er en formidabel forbedring.

Det nye Fylkestinget må ta fatt i saken straks etter konstitueringen. Realiseringen av FYLKESVEIEN «Nordområdeveien» vil nemlig være den beste måten å sikre at Målselvveien blir bygd! Med begge veiene på plass vil vi i nord etablere en «veirevolusjon» i nordområdene. Med vekst både innen oppdrett og turisme er det på tide! Miljø-og klimabesparelsene blir formidable. Det er ingen ting å vente på, og de eneste som kan få fart på saken er politikerne i Troms Fylkesting.

Etter år med trenering og obstruksjoner, er det nå på tide å starte et kontinuerlig løp som ender i realisering av Nordområdeveien i løpet av 4-5 år. Regional Plan er allerede vedtatt av Troms Fylkesting i mars 2019. Neste trinn, reguleringsplan, er vedtatt iverksatt. Det er bare å gjenta vedtaket og sette i gang.

Etter at Troms Fylkesting nesten enstemmig vedtok Regional Plan for Ullsfjordforbindelsen har følgende forbedringer kommet på plass:

  • En ny trafikkundersøkelse viste at trafikken med UFB/Nordområdeveien vil være omtrent dobbelt så stor som det St Vegvesen Troms påsto i sin trafikkanalyse i Regional Plan. Det er snakk om et helt annet prosjekt med en hel annen betydning enn det Vegvesenet kom oppmed!

  • Når Kvænangsfjellet neste år er helårssikret oppstår en ny trafikksituasjon i Finnmark. Folk fra østre delen av fylket som hittil kjører via Finland til Tromsø, vil fra neste år kjøre Norge når de skal til Tromsø. Det betyr enda større trafikkøkning.

  • Det betyr at den nye fastlandsforbindelsen i Ullsfjorden vil ha 80-100.000 trafikkbrukere øst for seg og ca det samme vest for seg (Tromsø ++). Hvilket annet veiprosjekt i nord kan vise til maken? Det måtte kanskje være «Målselvveien»? Når disse to prosjektene forenes blir det et formidabelt løft for veitrafikken.

  • Fergene er blitt dyrere å drive (de skal bli gratis for passasjerene) og derved enda mer lønnsomme å legge ned.

  • Fergeavløsningsmidlene er blitt et vesentlig bedre virkemiddel. Nå skal fylkene likebehandles med staten når det gjelder drift, vedlikehold, renter etc. Det vil slå meget positivt ut for Troms.

  • Grunnet vesentlig høyere trafikk vil bompengeinntektene øke formidabelt og derved gi Nordområdevegen en solid finansiering.

Med disse forbedringer ligger alt til rette for å realisere Nordområdevegen. Og da vil Målselvveien følge umiddelbart. Sett i gang!

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no