Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med. Ubåter, maritime overvåkingsfly og F-35 kampfly er viktige bidrag til Forsvarets avskrekkende evne og til NATOs kollektive forsvarsevne. Norge er NATO i nord.

Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35. I november mottar Luftforsvaret de tre første flyene. Kampflyene har en voldsom kampkraft og kan treffe godt forsvarte mål på lang avstand, og overleve i møte med moderne fiendtlige trusler. Nordområdene er av stor strategisk betydning. Kontroll, overvåkning og varsling er avgjørende for å kunne håndtere ulike situasjoner, om nødvendig sammen med allierte. Regjeringen har derfor besluttet å kjøpe nye overvåkningsfly. Flyene er det mest avanserte overvåkningsfly som verden har sett. Flyene har stor rekkevidde, en formidabel overvåkningskapasitet og er utstyrt med antiubåtvåpen.

God situasjonsforståelse i våre nærområder er en forutsetning for kunne anvende Forsvaret best mulig, og tidsnok anmode om alliert støtte. Norge har enorme havområder som også er av strategisk interesse for Russland. Derfor har regjeringen inngått avtale om levering av fire nye ubåter med hypermoderne langtrekkende våpensystemer. Kontrollen med Norges store havområder vil med nye ubåter bli merkbart bedre. Ubåter bidrar til å sikre Norges maritime interesser og er svært viktig for å forsvare NATOS maritime flanke i nord. Ubåtenes unike egenskaper er særlig evnen til å operere skjult over lang tid, over store områder og med betydelig slagkraft.

Høyre har i regjering snudd mange års nedbygging av Forsvaret til gjenoppbygging. Steg for steg gjenreises forsvarsevnen. I løpet av de neste 20 årene skal det brukes hele 1 100 milliarder kroner på Forsvaret.

HØYREPOLITIKER: Hårek Elvenes.