Minstepensjonistene var visst ikke så viktige

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) Foto: Carina Johansen - NTB