Systemsvikt som tilpasser seg personer

Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl