Jeg har flere ganger hevdet at det foregår et politisk spill om planen. Ap i Troms har i så måte meget høy sigarføring. Både fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) og ikke minst nestleder i Norges Offisersforbund (LO) og fylkestingsrepresentant, Torbjørn Bongo (Ap), har tydelig startet valgkamp. Og det på bekostning av et bærekraftig forsvar.

Norges Offisersforbund er LO-tilknyttet, og dermed også en nær og solid støttespiller til Ap. Bongo sier han har "hørt" offiserer både fra England og Nederland mene noe om blant annet Åsegarden treningssenter.

Jeg kan ikke skjønne at det å ha "hørt" noe fra noen skal være ensbetydende med at dette er riktig, for ikke å si sant.

Bongo harselerer videre med at det har tatt tre år før regjeringen har "skjønt" at etterslepet må tettes igjen. Bongo, denne regjeringen er godt i gang med å gjøre noe med etterslepet, i motsetning til Ap-regjeringen som svekket forsvarsevnen. De sørget for nedleggelse av Olavsvern med solid støtte fra Ap's stortingsrepresentanter fra Troms.

Langtidsplanen for Forsvaret som legges fram til behandling i høst bygger på bærekraft og kampkraft. Her er forsvarsevnen prioritert i større grad enn opprettholdelse av dagens strukturer. Sikkerhet og forsvarsevne må ikke bli en lokaliseringsdebatt. Nasjonen trenger et bredere perspektiv.

Med planen legges det opp til å øke den operative aktiviteten i nord, noe som vil gi kampkraft i nordområdene våre, noe den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står ovenfor krever.

Jeg velger faktisk i langt større grad å stole på Forsvarssjefen og hans prioriteringer enn nestlederen i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, som baserer sine uttalelser på noe han har "hørt".

Jeg viser også til pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen som uttrykker stor skuffelse over sitt eget parti, Ap.

Kanskje er det verdt å merke seg kommentator i VG, Frithjof Jacobsen, som sa: "Langtidsplanen som Regjeringen presenterer virker mer framtidsrettet og i tråd med grunnleggende prinsipper for norsk sikkerhetspolitikk enn det mange i debatten ønsker seg. Det brukes store penger, men ikke på å opprettholde et forsvar som fort blir gammeldags".

Mitt ønske er at både nestlederen i Norges Offisersforbund (LO), Torbjørn Bongo og fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) merker seg denne kommentaren, og isteden for å skape unødig frykt og uro, heller prøver å se framover, og ikke bare å se seg tilbake for å opprettholde status quo.