Mental Helse, Skjervøy ser med stor uro på den nedbygging av tjenester for psykisk syke som Helse Nord legger opp til i distriktene. Forslaget om å legge ned døgnenheten for psykisk helse og rusbehandling på Storslett møtes med sinne og fortvilelse fra pasienter, pårørende, politikere og befolkning ellers. Det er snakk om tjenesten til de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Helse Nord legger opp til en sentralisering av tjenester, tjenester som har vært bygd opp i en tid hvor man har hatt forståelse for at det å ha helsetjenester nært der folk bor, der folk har et nettverk som ivaretar pasientene, hvor pasientenes historie er kjent for behandlingsapparatet, er en styrke. Dette ser ikke ut til å bety noe lenger. Nå legges det tilsynelatende bare vekt på økonomi og bygging av store institusjoner igjen.

Mental Helse, Skjervøy etterlyser konsekvensanalyser i forhold til denne drastiske endringen og ser ikke klart for oss hva slags tilbud vi får ved denne omorganiseringa. Skyves ansvaret for pasientene over til kommunene uten økonomisk kompensasjon?

Mental Helse, Skjervøy er sterkt imot en nedleggelse av DPS på Storslett. Vi ser at dette er en velfungerende virksomhet med gode lokaler, stabil arbeidskraft som gir et helhetlig psykisk helsetilbud i Nord Troms.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no