Det er merkelig at det er grønn energi når den blir transportert ut av landet, og svart når vi bruker den i Norge til våre plattformer. Vi må rasere vår egen natur på grunn av av dette...

Vindmøller, som noen ønsker i Nordreisa, vil bygge ned myr, lyden av vindmøllene skader levende vesener på sikt, dreper fugler og insekter. Oljesøl som blir slynget flere kilometer ut i naturen, og mengder med mikroplast som forgifter grunnvannet. Dette er for noen ikke så viktig, hva skal vi med penger når grunnlaget for produksjon av mat er borte? Samene er avhengig av beiteområder som ikke blir forgiftet, skal vi ikke tenke på kommende generasjoner?

Vindmøllene har en levetid på ca 25 år, hva koster det å fjerne disse? Vindmøllene er en ustabil kraft, er det for lite vind virker dem ikke, er det for mye vind virker dem heller ikke. Her er det snakk om at dem setter opp ca 70 vindmøller i Nordreisa, om det går igjennom i kommunestyret 22.juni 2023.

Tanja Birkeland, leder i Nordreisa Senterparti

Det finnes andre alternativer som ikke er ødeleggende for naturen: (Vi må spille på lag med naturen.)

  1. Bioenergi - Gamle søppelfyllinger kan oppgraderes, slik at metangassen fra nedbryting av alt organisk avfall, kan fanges opp til å produsere biogass. - Gjenbruk av matavfall, kloakk og gjødsel kan organiseres og brukes til bioenergi.

  2. Jordvarme - Det er 500 brønner på norsk sokkel som kan brukes (temperaturen nede i brønnene på norsk sokkel ligger mellom 70 og 170 grader) - Foreløpige anslag for å avvikle de 500 innretningene på norsk sokkel ligger ca på 160 milliarder. - Det finnes i dag varmevekslere som lager strøm av varmen fra spillvannet fra industrien. Kanskje kan samme teknologi brukes offshore?

  3. Solcelle - Produsere egen strøm med solceller - og selge overskuddsstrøm som transporteres videre til andre forbrukere via overføringsnettet.

  4. Bergvarme - Bergvarmepumpe benytter solenergi som er lagret inne i fjellet for å varme opp både boligen og tappevannet. Tilgangen til denne energien er så godt som ubegrenset, siden temperaturen inne i fjellet holder seg stabil selv på kalde vintere.

  5. Vannkraft - Oppgradere vannturbinene/vannkraftverk for å få mer strøm (dette blir ikke gjordt fordi at beskatningen ødelegger for lønnsomheten).

Vi bør ikke elektrifisere mer enn vi har kapasitet til å håndtere. Norge har mest uberørt natur i Europa foreløpig, som er viktig for fremtidens turisme, og grønt magasin ( plantene bruker Co2 for å fungere og dermed produserer oksygen.) Hvorfor er ikke skogen tatt med i klimaregnskapet til Norge? Hadde den vært med, hadde vi vært i mål! (EU har skogen med i klimaregnskapet)

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no