Mange sinn har gått i kok etter at Rimmereid-utvalget la frem sin anbefaling til fremtidig finansiering av NRK. Forslaget utvalget landet på innebærer en husstandsavgift som alle er nødt til å betale, uavhengig om de har en TV eller ikke. Fremskrittspartiet mener forslaget – om mulig – er en enda dårligere løsning enn lisensordningen vi har i dag.

Fremskrittspartiet har alltid vært motstander av NRK-lisensen. Vi mener det er rett og rimelig at enhver person skal ha muligheten til å velge bort NRK og dermed slippe å betale for deres tjenester. I dag må du plombere TV-apparatet eller kvitte deg med det hvis du skal slippe lisensen. Å plombere ditt eget hjem er ikke mulig. En husstandsavgift er ikke bare en TV-skatt, det er en skatt fordi du har et sted å bo.

Paradoksalt nok kan NRK se for seg å øke sine inntekter i det som er en tøff tid for mediebransjen. TV2 strammer inn og er nødt til å kutte 350 millioner i budsjettene. Alle ansatte er tilbudt sluttpakke og de er nødt til å ty til oppsigelser om ikke mange nok benytter seg av tilbudet. Samtidig skal NRK kunne ta lisenspenger fra enhver bopel i det norske land for å øke sine egne budsjetter med 270 millioner kroner.

Fremskrittspartiet vil gjerne se på andre måter å finansiere NRK, men aksepterer ikke modeller som bygger på mer tvang. En løsning Rimmereid-utvalget ikke har vurdert er modellen som blant annet Netflix og HBO bygger på. NRK kan drives som en ren betalingskanal med betalingsmur på alle plattformer. Denne modellen er enkel og gir oss alle frihet til å velge om vi vil benytte oss av NRKs tilbud eller ikke. Det er valgfrihet i praksis.

Stortingsrepresentant Ib Thomsen for Frp mener husstandsavgift er verre enn dagens lisensordning. Foto: Stortinget