Vår krok av verden har blitt mer urolig de siste årene. Til høsten er det kommunevalg, og ditt valg har mye å si for vår felles trygghet.

Siden starten på Russlands fullskala angrep på Ukraina har Norges sikkerhetssituasjon endret seg. Vi lever i en urolig verden, og det krever mye, både av oss som styrer Norge, og av våre lokale folkevalgte.

Kommunene har et stort ansvar for beredskapsarbeidet. De har blant annet et viktig koordineringsansvar og ansvar for arealpolitikken og brann- og redning. Kommunene er helt sentrale for vår nasjonale beredskap.

Vi i Senterpartiet mener derfor det er viktig at vi har lokale folkevalgte som tar sitt ansvar på alvor, og bruker de mulighetene som finnes for å styrke beredskapen lokalt.

Norsk mat er beredskap

Et godt eksempel på hvordan lokale folkevalgte kan utgjøre en forskjell er muligheten for å bruke innkjøpsreglene i kommunen til å velge lokale matvarer i både barnehager, skoler og i eldreomsorgen.

Norskandelen på frukt, grønt og poteter i offentlig innkjøp er i dag på 20%. Den må bli høyere. Skal vi være sikker på at vi har mat på bordet den dagen det blir alvor, må vi satse på norsk landbruk også i fredstid.

Det er også kommunene som passer på matjorda vår. Om vi velger lokale folkevalgte som bygger ned dyrebar matjord for kortsiktig profitt vil vi få svi på lang sikt. Kun 3% av Norges areal er dyrkbar mark, og vi har ikke råd til å bygge den ned. Det hjelper lite med en billig bokhylle om barna går sulten.

Felles beredskapsinnsats

Vi som stortingsrepresentanter skal være med og gjøre vår del av jobben for å styrke Norges beredskap. Siden Senterpartiet gikk inn i regjering har vi blant annet styrket forsvaret gjennom innkjøp av stridsvogner og helikopter, sikret to gode jordbruksoppgjør, etablert en fagskole for brann- og redningspersonell og økt bevilgningene til sivilforsvaret. Viktige grep som gjør livene våre litt tryggere.

I tillegg satte vi ned både en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Skal vi bygge et tryggere Norge må vi vite både hvor vi er, og hvor vi skal.

Nå begynner arbeidet med å følge opp anbefalingene fra kommisjonene. Det er et arbeid vi som stortingsrepresentanter tar på stort alvor. Senterpartiet mener beredskapen må være lokalt forankret. Når krisene rammer er det viktig at vi har folk og utstyr i hele landet.

Skal vi lykkes med å skape et litt tryggere Norge er vi derfor avhengig av lokale folkevalgte som sammen med oss vil jobbe for god lokal beredskap i hele Norge. Derfor bør du stemme på en senterpartiet til høsten.

­­

HVA MENER DU? Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening.

Send ditt innlegg til nyhet@framtidinord.no