Under Arbeiderpartiets landsstyremøte onsdag kom det fram at Støre vil erklære Sanners kommunereform som død om Ap vinner valget i 2017. Støre uttalte blant annet: «Sanner, din reform er over med dine dager. Vi skal definere vår egen.»

Dette er et helt annet budskap enn det vi har hørt tidligere fra både Støre selv og nestleder Helga Pedersen, som senest i forrige lørdags Dagens Næringsliv erklærte følgende: «La det ikke være tvil om at Ap mener det er behov for forandring i kommunestrukturen.» Snakk om å vingle fra den ene veigrøfta til den andre av et parti som tidligere har vært kjent for politisk edruelighet og ansvarlighet.

For til tross for at Ap lenge har sittet stille i båten i forbindelse med Sanners kommunereform, så er det en kjent sak at Arbeiderpartiet egentlig ønsker å få ned antall kommuner. På landsmøtet i 2015 vedtok man riktig nok at det skal være basert på frivillighet, men i Aps program fra 2013 står det klart og tydelig at kommuner ikke skal kunne stille seg på bakbeina for sammenslåing, dersom regionale hensyn tilsier det. Med andre ord åpnet Ap også for tvangssammenslåinger.

Det siste utspillet fra Støre kommer selvsagt som manna fra himmelen for alle reformskeptikere rundt omkring i kommune-Norge — og dem er det mange av. Det Støre sier innebærer nemlig at alle som er imot reformen, bare kan trenere saken fram til valget i 2017, så kan alt være som det har vært, om bare Ap vinner valget. Vel, kanskje ikke helt, for Støre er tilbake i lett gjenkjennelig tåkeprat når han samtidig antyder en ny metode, der målet skal være bedre tjenester og «endring i struktur» — hva nå det måtte bety annet enn kommunesammenslåing?

Støre har falt for fristelsen til å fiske i det opprørte blåblå havet som Sanners reformprosess har skapt. I all misnøyen omkring sammenslåinger ser Støre en mulighet til å få velgere til å bite på Ap-kroken og derigjennom vinne valget neste år. Med det setter han Aps kortsiktige interesser foran landets interesser.

Det er lite ansvarlig, og Støre kan komme til å møte seg selv i døra før han vet ordet av det.